FOD Volksgezondheid berispt door Gegevensbeschermingsautoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) maakt bekend een berisping te hebben geformuleerd aan het adres van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Die laatste reageerde niet op het verzoek van een burger om zijn inzagerecht uit te oefenen, ondanks een bevel van de GBA. 

Het was een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die zijn recht op toegang tot zijn persoonsgegevens wilde uitoefenen. Zijn benoeming als plaatsvervangend lid van de Provinciale Geneeskundige Commissie van Limburg was hem ontnomen bij een besluit dat zijn vorige benoeming corrigeerde, en hij wilde weten waarom. Eind 2018 diende hij een eerste klacht in bij de GBA, omdat hij geen antwoord kreeg van de FOD Volksgezondheid. De geschillenkamer droeg de FOD Volksgezondheid op om het verzoek van de beroepsbeo efenaar in te willigen, maar omdat dat niet gebeurde, diende de klager in 2019 een tweede klacht in. 

Tijdens een hoorzitting dinsdag heeft de FOD Volksgezondheid de feiten erkend, en benadrukt dat er problemen zijn met de interne procedures. De geschillenkamer oordeelde dat de FOD Volksgezondheid nalatig is geweest, en sprak een berisping uit. Ze wil ook dat de overheidsdienst op korte termijn interne procedures invoert zodat ze kan voldoen aan haar verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.