"Voor het eerst daalt antibioticagebruik" (Maggie De Block)

In België is er te lang lichtzinnig omgesprongen met antibiotica, maar in de voorbije legislatuur is er sterk ingezet op het terugdringen van het onverantwoord gebruik van antibiotica. Met succes volgens Maggie De Block in een reactie op een analyse van het Socialistisch Ziekenfonds. Ze speelt de bal ook terug naar de ziekenfondsen.

Het socialistisch ziekenfonds meldde dat de regeringsbeslissing om antibiotica duurder te maken voor de patiënt vanaf 1 mei 2017 geen effect heeft gehad op de overconsumptie van antibiotica. De Block pleit voor een brede strategie met maatregelen op verschillende vlakken.

Volgens de minister heeft de aanpak van de voorbije legislatuur wel degelijk vruchten afgeworpen. "Voor het eerst is er een daling in het gebruik van antibiotica, terwijl het verbruik daarvoo r elk jaar met 1 à 3 procent toenam", zegt ze. "Dat betekent niet dat we er al zijn", benadrukt De Block. "We moeten hier met zijn allen op blijven hameren, want het verbruik ligt nog altijd te hoog. Onze administraties werken momenteel volop aan een nationaal actieplan rond antimicrobiële resistentie om alle maatregelen optimaal op elkaar af te stemmen."

Volgens de minister hebben ook de ziekenfondsen een rol te spelen in dit verhaal. "Zij zijn goed geplaatst om hun leden te wijzen op de gevaren van onverantwoord gebruik van antibiotica", luidt het nog.

Recente Europese cijfers die we onlangs publiceerden, geven aan dat ons land een weinig benijdenswaardige plaats bekleedt in de strijd tegen antibioticaresistentie

Voor antibiotica menselijk gebruik (ambulant), bekleedt België in de EU-28 nog steeds een weinig flatterende 20ste plaats volgens een overzicht van Esac-Net (European Centre for Disease Prevention and Control). We bevinden ons net tussen Malta en Ierland in met 21,1 DDD per 1000 inwoners per dag. De top-3 wordt gevormd door Estland, Nederland (8,9 DDD) en Slovenië. Volgens hetzelfde Esac-Net daalde het aantal DDD per 1000 inwoners/dag wel de afgelopen tien jaar, maar die daling voltrok zich niet zo snel en sterk als werd verwacht.

Het antibioticagebruik in de ziekenhuissector dan. Daar doen we het iets beter en zitten we in de buik van het peloton (negende op 23 landen en 1,62 DDD) het overzicht behelst alleen de Europese Economische Ruimte en zelfs daar beschikken we niet over alle gegevens omdat Oostenrijk, Tsjechië en IJsland ontbreken). Onze noorderburen staan los op kop (0,83 DDD). Even zakte de consumptie aanzienlijk in België tussen 2007-2008, maar nadien boekten we geen winst meer, bekeken over de afgelopen tien jaar

De diergeneeskunde doet het op dat vlak stukken beter. Eind november moet een allesomvattend plan op tafel liggen voor de bestrijding van antibioticaresistentie.

> Lees ook: Duurdere antibiotica heeft geen effect op overconsumptie (Socialistisch Ziekenfonds)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.