Verplichte RDB: wat staat hardleerse huisartsen te wachten?

Zowat 2.000 huisartsen blijken de verplichte regeling derde-betaler niet altijd toe te passen zoals het hoort. In ruil mogen ze een brief van het Riziv verwachten. Maar de toon, de inhoud en de vorm daarvan zullen eerst besproken worden op de medicomut.

Even terugblikken. Net voor de zomer sloeg minister De Block zich op de borst met de resultaten van de verplichte regeling derde-betaler (RDB). Het Intermutualistisch Agentschap had resultaten klaar over het eerste boekjaar van deze maatregel. Ze toonden aan dat het aantal contacten tussen de rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) en de huisarts met 6% gestegen was.

De minister gaf ook aan dat 1.994 huisartsen regelmatig RVV’s zien, maar de verplichte RDB bij deze patiënten niet altijd toepassen. In de hardleerse groep zitten er 162 collega’s die de maatregel zelfs helemaal naast zich neerleggen.

Weten we intussen meer, nu september in zicht komt? Zal het rondschrijven zich beperken tot een waarschuwing? Of komt er ook een monitoring? En zo ja, hoe wil men de bewaking aanpakken?

Het Riziv licht een tipje van de sluier op: de brief is nog niet geschreven. Maar hij komt er wel, zoveel is zeker. “De toon, de inhoud en de vorm ervan zullen in de medicomut besproken worden”, zo klinkt het bij het Riziv. “De betrokken artsen krijgen niet alleen een brief. Hun gebruik van de verplichte RDB zal verder gemonitord worden door de ziekenfondsen, die de gegevens aan ons overmaken.” De bespreking vindt ‘eerstdaags’ plaats. Wait and see. De eerst volgende zitting van de medicomut is gepland op 28 augustus.

> Uw mening geven? Reageren? Het debat gaat verder op @specialistkrant en @MediSfeer

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.