Verkiezingen18 - Bvas: veiligheid artsen en coherent parkeerbeleid speerpunten

 

De Bvas wil als volwaardige partner betrokken worden bij lokale initiatieven ter ondersteuning van huisartsenpraktijken. Dat staat in het Bvas-memorandum naar aanleiding van de lokale en provinciale verkiezingen.

Daarbij ook de vraag om maatregelen te nemen voor de veiligheid van artsen bij huisbezoeken en de vraag naar een coherent parkeerbeleid.

In Vlaanderen krijgen de lokale besturen nieuwe bevoegdheden om een sterker sociaal beleid te voeren. "Het is belangrijk dat de gemeenten daarbij oog hebben voor de noden en troeven van de lokale huisartsen en artsen-specialisten die als beoefenaars van een vrij beroep garant staan voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg", aldus Bvas.

Verbaal of fysiek geweld of ook psychisch geweld zoals chantage en seksueel geweld komen meer en meer voor, in het bijzonder bij de vrouwelijke artsen. “Dit moet stoppen." De  gemeenten moeten naar “een zerotolerance beleid voor agressie tegenover zorgverleners".

"Artsen zijn wettelijk en deontologisch verplicht om hulp te verlenen. Het is dan ook onaanvaardbaar dat ze tijdens het vervullen van hun wettelijke opdracht het risico lopen op een parkeerboete of gerechtelijke vervolging." Bvas vraagt overleg met de lokale gemeentelijke mandatarissen om een coherent parkeerbeleid voor de zorgverstrekkers in de eerste lijn uit te werken.

Dubbele belasting onaanvaardbaar

Tot slot vraagt Bvas nog dat de lokale besturen een transparant beleid voeren inzake de belasting op praktijk- of kantoorruimten. "Artsen die hun praktijk in een vennootschap uitoefenen ontvangen in de regel twee aanslagbiljetten: één op naam van hun vennootschap en een tweede op hun persoonlijke naam", luidt de klacht. "Deze dubbele belasting is onaanvaardbaar."

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.