Subsidie artsensyndicaten 2019 in Staatsblad

Zopas verscheen in het Staatsblad het Koninklijk Besluit van 11 december 2019 over de subsidiëring van de artsensyndicaten. Die subsidies stonden onder druk na de lage participatie bij de jongste syndicale verkiezingen.

Voor het jaar 2019 is alvast een financiële opdoffer afgewend. In het KB over 'het jaarbedrag van de tegemoetkoming voor iedere representatieve beroepsorganisatie" staat dat het bedrag gelijk blijft aan dat van 2018. 
Alvast voor 2019 werd met minister De Block overeengekomen om het huidige financieringsbedrag ongewijzigd te laten, signaleerde Bvas-voorman Marc Moens eerder al. Vraag is wat er zal gebeuren de jaren nadien.

Ook daarover circuleren al voorstellen. Een denkspoor was om hiervoor een stuk af te nemen van de honoraria, wat op de totale honorariummassa geen enorme invloed heeft, al zijn hier ook minpunten aan verbonden. Alleszins wil men de schok de volgende jaren zoveel mogelijk verzachten om bij de volgende syndicale verkiezingen opnieuw te evalueren.

> Lees ook: syndicaten kunnen 300.000 euro verliezen als financiering niet aangepast wordt.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.