Proces moord Patrik Roelandt gestart in afwezigheid beklaagde

Onder een brede mediabelangstelling ging op dinsdag 5 december het proces over de moord op dr. Patrik Roelandt van start voor de correctionele rechtbank van Kortrijk. “Het is geen assisenproces”, duidt meester Kristiaan Vandenbussche, advocaat van de burgerlijke partij. “Het klopt dat het hof van assisen tot op heden instaat voor zaken met moord en doodslag. Maar via het aannemen van verzachtende omstandigheden kan men de zaak correctionaliseren. Die verzachtende omstandigheden zijn meestal de afwezigheid van eerdere criminele veroordelingen.”

Danny S. bracht op 1 december 2015 dr. Patrik Roelandt tijdens een huisbezoek met messteken om het leven. Hij begaf zich daarna naar het kantoor van zijn advocaat. De aanhouding volgde.

De beklaagde was niet op de eerste dag van het proces aanwezig, omdat een staking in de gevangenis van Ieper het transport naar de rechtbank belette. Hij werd vertegenwoordigd door zijn advocaat. 

Toegevoegde dossiers

De advocaten van de burgerlijke partij (de familie Roelandt) vroegen inzage in twee dossiers, die de beklaagde al heeft kunnen inkijken. Ze willen kunnen pleiten met volledige informatie, op gelijke voet met de verdediging.

“Het betreft vooral het dossier over een inval in de woning van de beklaagde, die twee weken voor de moord plaatsvond”, aldus meester Vandenbussche. “Er werden documenten en wapens in beslag genomen. De man werd opgepakt voor verhoor en vervolgens weer vrijgelaten. We denken dat het dossier in kwestie zeer relevant is voor de zaak die ons vandaag bezighoudt. Het motief voor de moord op dr. Roelandt gaat er mogelijk in schuil. Het zou kunnen dat de beklaagde aan de inval van de politie een wrok heeft overgehouden tegen de hele maatschappij. Hij heeft dan twee weken later zijn frustratie gekoeld op een willekeurig slachtoffer.” Het toevoegen van de gevraagde dossiers werd door de rechter toegestaan. 

Getuigen oproepen

Daarnaast willen de advocaten van de burgerlijke partij drie getuigen oproepen, in de eerste plaats de gerechtsarts die de schouwing heeft uitgevoerd. Zijn bevindingen kloppen immers niet met de verklaringen van de beklaagde over de manier waarop de feiten plaatsvonden.

Kristiaan Vandenbussche benadrukt tijdens de zitting dat het voor de nabestaanden belangrijk is hierover de waarheid te achterhalen. Verder vroegen de advocaten ook de twee ex-partners van de beklaagde op te roepen. Ook zij kunnen mogelijk een verklaring aanbrengen voor de beweegreden achter de moord. Daarnaast kunnen ze bijzonderheden geven over de moraliteit van de beklaagde, die meester Vandenbussche op basis van het verhoor van de ex-partners omschrijft als ‘manipulatief en zeker niet verward’.

De burgerlijke partij wil vermijden dat de beklaagde ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. De uitspraak in de eerdere zaken over wapenhandel en drugsbezit lieten over de toerekeningsvatbaarheid van Danny S. geen twijfel bestaan. Over het oproepen van de getuigen wordt uitspraak gedaan volgende week.

Assisen grondiger

“Mijn indruk is dat de rechter zal meegaan in onze vraag om de gerechtsarts te laten getuigen”, zegt meester Vandenbussche. “Voor onze vraag naar de ex-partners zullen we moeten kijken. In een assisenzaak verhoort men soms 40 tot 50 getuigen. Daarbij komen niet alleen de feiten aan bod, maar ook de moraliteit en het karakter van de beklaagde. Omdat men nu voor een kortere procedure gaat, beperkt men zich soms tot de getuigenissen die rechtstreeks met de feiten te maken hebben.”

“De correctionele rechtbank heeft als voordeel dat de uitspraak gedaan wordt door beroepsrechters”, aldus nog de advocaat van de nabestaanden. “Maar het nadeel is dat de zaak niet meer in extenso – met ondervraging van de politie en de onderzoeksrechter – wordt behandeld.” De pleidooien vinden plaats op 28 februari.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.