Opinie Geert Messiaen: "Op gezondheid staat geen prijs!"

In Het Laatste Nieuws van afgelopen weekend plakte Prof. Lieven Annemans een maximumprijs op behandelingen: één jaar extra leven zou 40.000 euro mogen kosten. Geert Messiaen (liberale ziekenfondsen) dient hem van antwoord in een opiniestuk.

"Als liberaal mutualist kan ik in zulke gedachtengang nooit inkomen. Een prijs plakken op een mensenleven druist volledig in tegen de solidariteitsgedachte die het fundament is van onze ziekteverzekering.  Gezondheid is geen koopwaar en de mens geen product, stelling die enkele jaren geleden trouwens ook bevestigd door de internationale vereniging van ziekenfondsen, AIM (Association Internationale de la Mutualité)."

"Als organisatie die mee betrokken is bij het beheer van de ziekteverzekering, zijn we er ons wel degelijk van bewust dat de budgetten niet oneindig zijn. Uitzichtloze behandelingen en nutteloze onderzoeken, zeker in de laatste levensfase, dienen vermeden en desnoods gesanctioneerd te worden, in de schoot van het Riziv wordt daar terdege werk van gemaakt.  Ook de op stapel staande hervorming van de ziekenhuissector moet de gezondheidszorg efficiënter maken. De opeenvolgende regeringen nemen al meer dan twintig jaar maatregelen om de geneesmiddelenprijs omlaag te krijgen, o.m. via het voorschrijven van generische geneesmiddelen."

"Uiteraard heeft Lieven Annemans een punt wanneer hij stelt dat we niet zomaar moeten meegaan in de soms exuberante prijzen die de farma-industrie vraagt voor bepaalde innoverende geneesmiddelen."

"Maar een prijs zetten op een mensenleven, uitgaande van een puur economische theorie, is een regelrechte kaakslag, in de eerste plaats voor de patiënt en zijn familieleden, maar ook voor al degenen die de afbrokkelende solidariteit in onze samenleving een duidelijk halt willen toeroepen."

"Het laatste wat we van een academicus als Lieven Annemans mogen verwachten is wel dat hij populistische standpunten overneemt, zelfs niet in een wetenschappelijke verpakking.  Het excuus dat landen als Nederland en Groot-Brittannië dat ook doen, is trouwens een zwak argument."

"Ik blijf dan ook bij mijn standpunt: niet de gezondheidszorg kost veel, maar de mens is kostbaar!"

Geert Messiaen, secretaris-generaal – Landsbond van Liberale Mutualiteiten

Geert Messiaen is auteur van de volgende boeken:

  • “Gezondheid is geen koopwaar: manifest van een liberaal mutualist” . – Antwerpen: Garant, 2009.
  •  “Uitdagingen in de gezondheidssector in de 21ste eeuw” . – Antwerpen: Garant, 2012.
  • “Gezondheidszorg: meer dan geneeskunde” . – Antwerpen: Garant, 2013.
  • “Op uw gezondheid” . – Antwerpen: Garant, 2015.
  • “Gezondheidszorg – een snelweg met kruispunten” . – Antwerpen: Garant, 2016

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.