Memorandum gezondheidszorg door brede groep huisartsen

Een brede groep huisartsen heeft een gedragen memorandum klaar. Onder impuls van de KU Leuven hebben de vier Vlaamse universiteiten samen met Domus Medica, ASGB, Overstag, ’t HOP en het ICHO de tekst onderschreven.

Het memorandum pleit voor toegankelijke, betaalbare, inclusieve, geïntegreerde en patiëntgerichte zorg, met de huisarts als medisch ankerpunt. De huisartsen vragen de toekomstige bewindslieden van de diverse niveaus het memorandum aan te grijpen als leidraad en inspiratiebron voor het zorgbeleid tijdens de volgende legislatuur.

Elke burger moet terechtkunnen in de zorg, heet het. "Dat lijkt een evidentie, maar betaalbare en inclusieve zorg is enkel mogelijk met een sterke eerste lijn, die berekend is op de uitdagingen van een ouder wordende bevolking en goed samenwerkt met de andere actoren van de gezondheidszorg. De poort naar inclusie in die zorg is de huisarts."

Vertrouwenspersoon

"Cijfers tonen aan dat mensen die zich eerst bij een huisarts melden, minder onderzoeken en behandelingen nodig hebben. Patiënten moeten daarbij kunnen rekenen op een deskundige vertrouwenspersoon. Voor 95% van de mensen in België is dat hun vaste huisarts. Die is perfect in staat het overgrote deel van zowel acute als chronische aandoeningen op te lossen of samen met de patiënt te managen."

"Dankzij huisartsen kunnen specialisten op hun toegevoegde waarde focussen."

De geïntegreerde zorg waarvoor al deze organisaties een lans breken, steunt op zes kenmerken:

 • patiëntgericht, (shared decision making, doelgerichte zorg)
 • populatiegebaseerd, (clinical audits voorgeprogrammeerd in elk emd)
 • proactief, (elke praktijk vast budget proactieve zorg)
 • transdisciplinair, (el-zone stuurt zorg van haar regio via data)
 • evidence based, (EBP-plan versterken, financiering ervan erhogen)
 • ondersteund door technologie (digitaal gezondheidsplatform)

Die kenmerken zijn tegelijk doelen. Het memorandum bespreekt elk van die doelen door de achtergrond ervan te schetsen, uit te leggen hoe het in de praktijk kan worden gebracht en concrete aanbevelingen te formuleren.

Het memorandum is verstuurd door Bert Aertgeerts namens

 • Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde, KU Leuven,
 • Centrum huisartsgeneeskunde Ugent, An De Sutter
 • Vakgroep huisartsgeneeskunde en chronische zorg, VUB, Dirk Devroey
 • Vakgroep Eerstelijnszorg en interdisciplinaire zorg U Antwerpen, Roy Remmen
 • ICHO, Guy Gielis
 • ’t HOP, Madieke Maaseman
 • Overstag, Arne Van Renterghem
 • Domus Medica, Roel Van Giel
 • Jong Domus, Anthony Dheere
 • ASGB, Reinier Hueting

Volgens Prof. Aertgeerts was het een hele klus om al deze verenigingen samen achter het memorandum te krijgen, maar nu vertegenwoordigt dit toch bijna 1.000 haio's en meer dan 1.000 praktijkopleiders. Ook het VAS werd gecontacteerd, maar dat bleek net een brug te ver.

De volledige tekst van het memorandum vindt u ook op Facebook.

Lees ook: "Memorandum universiteiten degradeert huisarts tot klerk" (Bvas)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.