“Registreer als nieuw lid bij huisartsengroepering” (Riziv)

Vanaf nu kan een nieuw lid bij een huisartsengroepering zichzelf online toevoegen via MyRiziv. Het Riziv prijst de voordelen daarvan aan voor uw groepering en uw patiënten.

Hebben uw patiënten een gmd of volgen ze een zorgtraject, dan hebben zij recht op een hogere tegemoetkoming van hun ziekenfonds:

·      bij de huisarts van de groepering die het gmd opende of die het zorgtrajectcontract ondertekende;

·      bij alle andere huisartsen van de geregistreerde groepering (niet meer nodig om op  getuigschriften de G te zette, gevolgd door Riziv-identificatienr huisarts-beheerder gmd.

Voor uw huisartsengroepering

·      Opnieuw niet meer nodig om op  getuigschriften de G te zetten, gevolgd door Riziv-identificatienr huisarts-beheerder gmd.

·      De ziekenfondsen kunnen het gmd administratief verlengen of het forfaitair honorarium voor de verlenging van een zorgtraject uitbetalen als er in een verlengingsjaar een contact was tussen die patiënt en een willekeurige huisarts van uw groepering. Het hoeft dus geen contact te zijn met de specifieke huisarts-beheerder van het gmd.

Tot op vandaag is het niet mogelijk om online een huisartsengroepering te registreren. Je moet hiervoor een document downloaden, invullen en terugsturen (mail of post). Maar eens wanneer dat gebeurd is, kunnen huisartsen wijzigingen simpel inbrengen via een webapplicatie.

Meer info: vindt u hier

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.