Influenza: naar een vrij verkrijgbare vaccinatie voor 50-plussers?

Samen lanceren de drie syndicaten dit voorstel. Wat als we in deze covid-tijden, met heel wat werklast in de praktijk,  ook administratief - toestaan dat mensen van vijftig jaar en ouder het griepvaccin zonder voorschrift bij de apotheek halen? De e-identiteitskaart kan het leeftijdscriterium checken.

Dat zou het proces voor de patiënt vereenvoudigen en zo mogelijk enige terughoudendheid wegnemen. Maar dus ook de druk in de praktijk verlichten. Griepvaccinatie leidt doorgaans tot organisatorische uitdagingen. Dit jaar zal het coronavirus waarschijnlijk nog een laagje toevoegen. Daarom hebben Bvas, het Kartel en AADM twee suggesties overgemaakt aan ministerer De Block, het Riziv, FOD Volksgezondheid en het Fagg.

Reinier Hueting (Kartel) licht toe: “Ten eerste is dit de grootste prioriteitsgroep voor vaccinatie zoals gedefinieerd door de Hoge Gezondheidsraad. We stellen de 50-plussers in staat om bij een apotheekbezoek en de inlezing van hun eID (leeftijdscontrole) hun vaccin te halen. Dat wordt terugbetaald zonder voorschrift van de huisarts. Het bezoek aan de huisarts om het voorschrift te halen wordt dus overgeslagen want dat is niet de meest geschikte handelwijze in tijden van covidcrisis."

Plan B: het voorschrift per post versturen. Dat zou "wegens de uitbreiding van de doelgroep ook een zware administratieve last" betekenen, onderstrepen de syndicaten, die aangeven dat ze eerder naar de haalbaarheid bij zowel de APB als het Vlaams Patiëntenplatform hebben gepeild. Let wel: voor andere categorieën patiënten zou het contact met de huisarts blijven bestaan.

Derdebetaler

Ten tweede:  de derdebetaler op de consultaties voor de toediening van het vaccin mogelijk maken. Vele huisartsen organiseren hiervoor specifieke momenten, maar dit najaar zal er volgens de syndicaten rekening moeten worden gehouden met de covidcontext. Daarom moet het huisartsen-patiëntencontact tot een minimum worden beperkt om doeltreffendheid en veiligheid te combineren. Vandaar dus de vraag om derdebetaler voor deze vaccinatieconsultaties toe te staan.

Zowel Bvas als Kartel geven aan dat de overheid openstaat voor deze suggesties die deze week in de medico-mut werden aangehaald. "Dat vergt wel een aanpassing van de geneesmiddelenwetgeving. Met dus nieuwe KB's wat in de huidige omstandigheden nog wat tijd kan vergen die we niet meer hebben. Eén uitweg: deze principes al aanbevelen met een juridisch kader dat met terugwerkende kracht wordt gevalideerd... Wordt dus vervolgd.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.