Hoe overleven verzorgingsstaten in deze turbulente tijden? (update)

Voor de vijfde keer organiseert de Onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen van het HIVA–KU Leuven een Europese conferentie over de staat van de verzorgingsstaat in de EU-landen. Om de vijf jaar maken deskundigen in deze tweedaagse conferentie een balans op van de impact van de verdergaande Europese economische integratie op de verzorgingsstaat in de lidstaten.

Voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy opent met zijn visie geven over de voorbije vijf jaar. Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen schetst in de namiddag van de eerste dag al voor de komende vijf jaar de uitdaging om een Vlaamse Sociale Bescherming uit te bouwen. Experts uit niet bijna alle 28 EU-lidstaten gaan daarna elk voor hun land na hoe de economische ontwikkelingen van de voorbije vijf jaar en de verdergaande uitbouw van de Europese integratie een invloed hebben gehad op de verzorgingsstaat, met speciale aandacht voor de sector pensioenen, gezondheidszorg en langdurige zorg.

Crisis breuklijn

De vorige conferentie in 2010 en dus 15 jaar na het begin van de eerste editie zette de vraag niet langer centraal of en waarom de verzorgingsstaat in gevaar was. Juist het omgekeerde was nu van toepassing aangezien de verzorgingsstaat een belangrijke rol had gespeeld in het absorberen van de crisis. De vraag ontstond of de verzorgingsstaat ook een weg uit de crisis bood. Vanaf dan raakte een nieuwe financiële en nu ook budgettaire crisis de kern van de verzorgingsstaat. Tegelijk zien wij dat de crisis voortduurt en zich verder uitdiept. Tezelfdertijd hebben financiële markten zich in grote mate hersteld en waarschuwen sommigen voor een mogelijke nieuwe zeepbel.

Hoe verzorgingsstaten kunnen overleven in deze turbulente tijden is de vraag die we voorleggen aan collega’s uit 26 EU lidstaten in deze conferentie anno 2015. Het is een unieke gelegenheid om uit de eerste hand een actueel vergelijkend perspectief te krijgen over deze ontwikkelingen. De conferentie is georganiseerd in samenwerking met het Europees Centrum voor Werknemersvraagstukken EZA, met steun van de Europese Commissie. 

Hier vindt u het programma en het inschrijvingsformulier.

P.S.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.