Griepvaccin apothekers: bedenkingen

Lezer Anthony Cornelissen heeft enkele bedenkingen bij de discussie over vaccinatie en de mogelijke inbreng van de apotheker.

“Ik heb enkele bedenkingen: een verpleegkundige die alle dagen injecties geeft, mag een vaccinatie maar geven als er een dokter in de buurt is die op de hoogte en beschikbaar is.  Waarom? Voor als er iets fout gaat.

Een apotheker die dat niet gewoon is en niet geschoold is om te reageren als er iets fout gaat, zou dat dan wel mogen; de omgekeerde wereld.

En als er iets fout gaat: wat met de verzekering? Een arts is verzekerd als er iets fout gaat bij het geven van een injectie; en de apotheker? Zal zijn verzekering dat dekken? Ik denk niet dat hij handelingen mag doen die de huid penetreren, net zoals een kinesist.”

“Apothekers hebben al een sterke lobby en krijgen veel gedaan. Zo hebben ze ook de uitleg van het gebruik van een puffer van de huisarts afgesnoept en ze krijgen daar zeggen en schrijven ongeveer 20 euro voor. En het resultaat? De huisarts kan het zelf nog altijd even intens uitleggen, dus weggesmeten geld. Als er dan toch moet bezuinigd worden in de gezondheidszorg, dat ze dan maar al beginnen met die zinloze 20 euro te schrappen. Wij krijgen daar ook niets extra's voor, wij werken prix tout compris.”

“Trouwens ik denk dat er weinig huisartsen zijn die 2x incasseren voor één griepprik.

Ofwel betalen ze bij het voorschrift (uiterst zeldzaam) ofwel betalen ze bij de prik. Het voorschrift kregen ze al bij een eerdere consultatie of de apotheker levert het al af en laat het voorschrift later binnen brengen. Zo gaat het al jaren, zo gaat het goed en ik begrijp niet waarom dat zou moeten veranderen.”

Anthony Cornelissen, Berchem

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Anne-Marie LAMOOT

  10 december 2019

  de apothekers die voorstander zijn, zouden zich inderdaad op zijn minst moeten bekwamen om vaccin toe te dienen. hiermee volkomen eens met uw argument. Het is niet de taak van de apotheker om vaccin toe te dienen.
  Ik ben wel niet eens met uw paragraaf over de 20 €
  Als apotheker lever ik iedere inhalatie medicatie af met de nodige uitleg .
  Ik heb van elke device een demo-toestel dat ik samen met de patiënt toelicht. Ik geef ook adviesfiche mee.
  Ik ben 32 apotheker en heb er al veel afgeleverd.
  Nog niet 1 keer heb ik 20 € aangerekend aan het Riziv voor deze act.
  Het behoort ten ander tot onze taak om de medicatie optimaal uit te leggen.
  De 20 € waar u over spreekt is niet voor de uitleg van de puffers !
  Het behelst een dubbel gesprek met de astma patiënt om hem te begeleiden.
  enkel de astma patiënt komt hiervoor in aanmerking.
  AML

 • Mathias Van Looke

  09 december 2019

  Het zou nogal erg zijn als een arts nog eens €20 zou krijgen bovenop de prijs die hij al vraagt voor een (meestal kort en bondig) doktersbezoek. Ben je niet ziek maar heb je voorschriften nodig voor je chronische medicatie, moet je langs de dokter. Die controleert even je bloeddruk en schrijft je chronische medicatie voor en vraagt om en bij de €25. Als patiënten naar de apotheker komen omdat ze zich niet goed voelen, hetzij mentaal, hetzij fysiek, helpen wij hen verder vooral door een gesprek aan te gaan en vervolgens gepaste OTC-medicatie mee te geven. Dit kan soms enorm lang duren (een halfuur is echt niet uitzonderlijk). Voor het gesprek krijgen we niets, en op de medicatie verdienen we ook amper nog.
  Tamelijk logisch lijkt me het dan dat wij vergoed worden voor een EUB van een puffer ...

 • Stijn FAES

  04 december 2019

  inderdaad

 • Dominique De Meyer

  03 december 2019

  Mr Cornelissen, wij geven dagelijks gratis uitleg over correct gebruik van puffers . De 20 euro wordt toegekend bij begeleidingsgesprekken van ongeveer 30 minuten per patiënt (op vraag van patiënt en/of dokter) en op afspraak.
  Gelieve u correct te informeren vooraleer een steen te werpen... (in onze apotheek zou het om een besparing van 0€ gaan voor 2019, aangezien we geen enkele vraag kregen naar dergelijk gesprek en we de patiënt voldoende informeren aan de balie)

  Betreffende de griepvaccinatie: ikzelf vraag hier niet naar, het wordt boven onze hoofden bedisseld. En aangezien er heel wat weerstand is vanuit het artsenkorps, zie ik ook het nut niet in om dit ook effectief te gaan doen.

 • Mieke BOSSU

  30 november 2019

  Ik vermoed dat meneer Cornelissen huisarts is...
  Ik denk dat de meeste apothekers er niet voor staan te springen om de griepvaccins toe te dienen, ik alvast niet .
  Meneer Cornelissen heeft gelijk wat betreft de risico's.
  Maar laat ons niet beginnen met elkaars rekening te maken. Moeten wij als apotheker dan ook opmerken dat de huisartsen elk jaar een bedrag krijgen voor het bijhouden van het patiëntendossier door een eenvoudige klik op de knop??
  Ik kan u verzekeren dat ik nog nooit de knop heb aangeklikt om de uitleg voor een puffer betaald te krijgen. Wij krijgen in de apotheek evenveel mensen die nog NIETS van uitleg kregen bij de huisarts. Het siert u dat u dit wel doet, maar als het dan toch een doorn in het oog is, kan u de patiënt zeggen dat de apotheker het wel allemaal zal uitleggen. Dit is tenslotte onze taak, nietwaar!?
  De apothekerslobby is een van de zwakste in z'n soort, wij krijgen naar onze mening heel weinig gedaan.
  Misschien zou het beter zijn als we de handen in elkaar slaan en samen onze onbezoldigde diensten proberen betaald te krijgen in plaats van elkaar met de vinger te wijzen.

 • Théo VANSUMMEREN

  28 november 2019

  ofwel zullen wij ook terug pillen gaan verkopen..

 • Eveline VERHAGEN

  28 november 2019

  Helemaal juis, vind ik

 • Johan LAMOOT

  28 november 2019

  Jammer, dat iemand zoals Anthony Cornelissen zo weinig kennis heeft van de competenties van een apotheker. Weet je dat de apotheker door de jaren heen al te vaak als een pure handelaar werd beschouwd en nu dat we eindelijk door de Minister van Volksgezondheid heruitgevonden worden en naar waarde geschat ttz toch minstens 5 jaren universiteit achter de kiezen...of is dat ook weggesmeten geld?
  Ik zou het takenpakket van de apotheker zelfs nog willen uitbreiden tot 'specialist in het geneesmiddel' en is een puffer nu net geen geneesmiddel? De patient kan er toch maar beter van worden wanneer de apotheker een toegevoegde waarde heeft aan misschien reeds een uitleg van de arts. Wat is daar nu mis mee? We moeten echt af van die oubollige kritikasters, die al te vaak vastgeroest zitten in te sterk afgebakende takenpakketten...

 • Karin BOVY

  28 november 2019

  https://www.fip.org/www/streamfile.php?filename=fip/publications/FIP_report_on_Immunisation.pdf

  genoeg bewijsmateriaal om het te motiveren

 • Ingrid VAN DE VEL

  28 november 2019

  Dit is ook mijn mening!!
  Waarvoor dank collega,
  Dr. Ingrid Van de Vel

 • Chris BULTEEL

  28 november 2019

  + bijkomende investering in aparte ruimte (+ ev.extra personeel).....teveel on kosten + teveel risico's....men heeft toch zowieso een voorschrift nodig: meestal wordt vaccin dan op zelfde moment gezet bij de dokter....schoenmaker blijft bij uw leest

 • Ivo VAN DEN WYNGAERT

  28 november 2019

  Eerst even informeren vooraleer conclusies te trekken zou minder fake news geven !
  Vooreerst : apothekers krijgen 0 euro om muffer uit te leggen : wel kan er een begeleidingsgesprek (los van aflevering en uitleg) met de patiënt gebeuren . Dit vraagt minimum20’ en heeft als bedoeling de patiënt te motiveren om de medicatie juist te gebruiken. Wat griep vaccinatie betreft : apothekers die willen vaccineren zullen extra opleiding moeten volgen en bovendien nog extra normen opgelegd krijgen. Het is ABSOLUUT NIET de Bedoeling om met de arts in concurrentie te gaan. Hierover mag geen Twijfel bestaan ! in landen waar de apotheker vandaag al vaccineert is de vaccinatie graad van de bevolking duidelijk verbeterd, zonder de artsen te benadelen. Hierover zullen trouwens nog de nodige afspraken gemaakt worden.