Epidemiegevaar covid-19: kringen bepleiten drastisch plan

Een mogelijke epidemie van het coronavirus covid-19 kan leiden tot ingrijpende organisatorische maatregelen in de huisartsgeneeskunde. De kringen, Domus Medica, het kartel en de Waalse kringraad spreken onder meer over een tijdelijke stop van vrije huisartsenkeuze en de invoering van consultaties na afspraak in speciale gemeenschappelijke ruimten, met een telefonische screening vooraf. Volgt de overheid?

De Belgische huisartsenkringen zijn formeel: bij een epidemie van covid-19 moet met hen rekening worden gehouden. Ze stellen een groot aantal organisatorische maatregelen voor in de huisartsgeneeskunde. Die ingrepen omvatten onder meer de stop van vrije huisartsenkeuze en de invoering van consultaties na afspraak in speciale gemeenschappelijke ruimten, met een telefonische screening vooraf.

Doordacht epidemieplan

De Brusselse huisartsenkring FAMGB, de Waalse kringraad en de kringpijler van Domus Medica met de syndicale pijler AADM en het Kartel (GBO/ASGB/MoDeS) waarschuwden de politieke partijen vanochtend. Ze menen dat er een eenvoudig maar goed doordacht plan nodig is om te reageren op een epidemie. Syndicaten en kringen willen hun bereidheid uitdrukken om samen te werken en hun verantwoordelijkheid op te nemen in geval van een gezondheidscrisis; dat maakten ze gisteren en vanochtend duidelijk aan de federale en gemeenschapsministers van Volksgezondheid.

Het communicatieaspect in overleg met de autoriteiten maar ook met labs en ziekenhuizen, zal essentieel zijn. Daarom stellen de kringen voor om elk één of twee huisartsen per gemeente aan te wijzen die hen tijdens de epidemie zullen vertegenwoordigen en als aanspreekpunt voor de overheid fungeren. Dit doet denken aan de discussies binnen de Federale Kringraad ten tijde van de AH1N1-dreiging.

Geconfronteerd met de Covid-19 is het vraag om de eerder... ongeorganiseerde gezondheidszorg te 'organiseren'. Al was het maar omdat een deel van de artsen zelf besmet zal zijn of uitgesloten van operaties omdat ze tot een risicogroep behoren (immunosuppressie, zwangerschap...).

In het epidemieplan dat door de FAMGB, Domus, Waalse Kringraad en het Kartel werd voorgesteld, zouden alle gezondheidswerkers worden geïnformeerd over de verspreiding van de ziekte, de te nemen beschermingsmaatregelen en de waarschuwingssignalen. Een administratief dispatchingscentrum zou alle oproepen regelen.

Daarbij zijn spontane, niet afgesproken lokale consultaties te vermijden. In plaats daarvan komen geplande raadplegingen na afspraak in specifieke gemeenschappelijke ruimtes, ter beschikking gesteld door de gemeente (of via wachtposten) met een administratieve filterfunctie; Vrije raadplegingen stoppen omwille van het contaminatierisico van de lokalen.

De huisbezoeken zouden stijgen, verdeeld over huisartsen op een geografische basis om tijdsverspilling tot een minimum te beperken - wat betekent dat de bevolking tijdelijk geen vrije huisartsenkeuze meer zou hebben.

De kringen en het Kartel pleiten ook voor een uitbreiding van de derdebetaler tot alle prestaties. Dat om manipulaties met geld en cashproblemen te vermijden en om te anticiperen op liquiditeitsproblemen. Het lijdt geen twijfel dat een epidemie van Covid-19 zou leiden tot sluitingen (van bedrijven, scholen, kinderdagverblijven...) met financiële gevolgen voor de burgers. De kringen wijzen met name op het inkomensverlies als gevolg van de quarantaine - "er wordt geen compensatie geboden, hoewel dit een sociale maatregel is om de bevolking te beschermen", zeggen ze. Vandaar hun oproep aan de politieke wereld om na te denken over maatregelen die de economische gevolgen voor de patiënten opvangen.

> Lees ook: reactie griepcommissaris Marc Van Ranst

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.