Oneigenlijk gebruik van 102410: inspectie tevreden met ontradingseffect

In 2015 identificeerde de Riziv-inspectie (DGEC) 77 huisartsen met een schijnbaar ‘zware hand’ bij het gebruik van codenummer 102410 - het spoedsupplement tijdens weekendraadplegingen. Het jaar nadien kregen ze een brief in de bus om hen aan de juiste toepassing te herinneren.

De actie leidde volgens de inspectie tot een daling van 81% van het aantal attesten met deze code.

De inspectie heeft niet meteen een fantastische reputatie bij zorgverleners, dat is bekend. Ze herhaalt graag dat het haar rol niet alleen is om wie van de juiste weg afwijkt, te controleren en te straffen. Ze zegt dat ze zich steeds meer oriënteert in de richting van informatie over en verduidelijking van regelgevingskwesties. Via algemene tools zoals infoboxen of meer gerichte operaties. En het werkt, zo te horen.

De dienst gebruikt als voorbeeld een recent succesverhaal: een "informatiecampagne" bij huisartsen over spoedsupplementen tijdens zaterdag- en zondagconsultaties.

De inspectie schetst het plaatje: om code 102410, het supplement in kwestie, te kunnen attesteren, moeten twee voorwaarden voldaan zijn: de verstrekte zorg moet dringend zijn en kan niet worden uitgesteld. De moraal van dit verhaal, aldus de inspectie: "Dit nomenclatuurnummer is dus niet bruikbaar tijdens een open raadpleging of na afspraak op zaterdag".

Campagne

Toen de DGEC in 2015 vaststelde dat het gebruik van 102410 toenam, identificeerde ze 77 huisartsen die het hele jaar door ten minste 750 raadplegingen op zaterdag hadden geattesteerd, van wie meer dan 20% met simultane attestering van code 102410, buiten hun wachtdiensten. "Zo'n groot deel van spoedinterventies leek niet realistisch", zegt de DGEC.  Vervolgens besloot ze tot een "informatie- en preventiecampagne": begin 2016 schreef ze  een brief naar de betrokken collega's en friste ze hun geheugen op over de regelgeving.

Vorig jaar mat de inspectie de impact van haar rondschrijven door de 102410 attesten van deze huisartsen van de twee opeenvolgende jaren naast elkaar te leggen. Verdict? "Een daling van de attesten met 81%, wat overeenkomt met een vermindering van 261.000 euro in het toegewezen budget.”

De DGEC wijst erop dat een aantal huisartsen na ontvangst van haar brief antwoordden dat zij niet op de hoogte waren van de regelgeving en onmiddellijk stopten met het oneigenlijke gebruik van de attesten.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Geert MICHIELS

    04 juli 2019

    De regelgeving klopt dus niet met de e-health tarificatie. Als je elektronisch aanrekent, geeft het programma automatisch 102410 als supplement aan. Het programma gaat er dus van uit dat de code sowieso aanrekenbaar is bij een consultatie in het weekend. Programma dient dus dringend aangepast te worden. Ook als wachtarts zijn er problemen: bij de helft van de wachtconsulten kun je de dringendheid in vraag stellen. Moet 102410 dan ook weg vallen?