Lier, Heist, Bonheiden, Mechelen en Herentals samen in afsprakenplan

De huisartsenwachtposten Pallieterland, regio Heist en regio Mechelen slaan de handen in elkaar met het Imeldaziekenhuis Bonheiden, het AZ Sint-Maarten Mechelen, het Heilig Hartziekenhuis Lier en het AZ Herentals en scharen zich achter één afsprakenplan.

Bedoeling is dat elke patiënt op elk moment optimaal geholpen kan worden. Op donderdag 5 september 2019 kreeg deze samenwerking tussen de huisartsenwachtposten en de spoeddiensten van de ziekenhuizen officieel vorm met de plechtige ondertekening. Enerzijds door de medisch directeurs en de diensthoofden spoedgevallen van de betreffende ziekenhuizen: 

  • dr. Ilke Montag en dr. Marc Gillis (Imelda Bonheiden); dr. Birger Jespers, dr. Karoline Kindt (AZ Sint-Maarten); dr. Patrick Smits en dr. Koen De Feyter (Lier); dr. Filiep Bataillie en dr. Jos van der Schoot (Herentals).

en anderzijds voor de huisartsenwachtposten de voorzitters en bestuursleden:

  • dr. Ludo Goossens en dr. Olivia Vandeput (wachtpost regio Heist-op-den-Berg);  dr. Stijn Festraets en dr. Mirella Van der Wilt (regio Mechelen) en dr. Jan Piryns (Pallieterland).

De drie huisartsenwachtposten maakten met de vier ziekenhuizen afspraken rond patiënten met een zorgvraag tussen vrijdag 19 u. en maandag 8 u. en op feestdagen van de avond ervoor vanaf 19 u. tot de ochtend na de feestdag 8 u. Het gebied omvat bijna 375.000 inwoners.

Ze starten een kwaliteitsvolle samenwerking en synergie tussen de huisartsenwachtposten en de spoeddiensten op vanuit een principe van gelijkwaardigheid. Hierbij betrachten de ondertekenaars de efficiëntie van het niet-planbare zorgsysteem buiten de normale openingsuren te verbeteren.

Afsprakenplan

In het afsprakenplan wordt concreet omschreven hoe de patiënt op de meest geschikte zorglocatie wordt behandeld /aangemeld en hoe de doorverwijzingen gebeuren van het ziekenhuis naar de huisartsenwachtpost en omgekeerd.

Vanaf de invoering van een nationaal oproepnummer 1733 zal de patiënt naar het meest geschikte zorgaanbod worden geleid. Niet evident is dat de 1733 enkel nog maar van toepassing in het gebeid van wachtpost Mechelen: momenteel is enkel telefonische regulatie en triage mogelijk via 1733. Fysieke triage is niet mogelijk: de overheid voorziet nog geen logistieke en financiële ondersteuning op dit moment.

Doorverwijzing

Doorverwijzing van de huisartsenwachtpost naar spoed  verloopt steeds gestandaardiseerd, via een doorverwijsbrief en eventueel na telefonisch contact.

Doorverwijzing van spoed naar de huisartsenwachtpost: een patiënt die zich aandient op de spoed en gecatalogeerd wordt als niet-dringend, die geen ziekenhuiszorg vereist maar toch niet-uitstelbare zorg nodig heeft, wordt naar de wachtdienst van de huisarts verwezen.

Met wel deze kanttekening: zonder afdwingbaar wettelijk kader behandelt de spoeddienst de patiënten die er zich aanmelden en zich niet vrijwillig naar de wachtpost willen begeven in functie van hun zorgnood. Het is wel wenselijk om deze patiënt duidelijk, binnen het juiste kader en op het juiste moment te informeren dat de niveaukeuze die hij gemaakt heeft niet adequaat is en dat bij volgende gelijkaardige klachten er een adequater en beter zorgniveau bestaat. De wet bepaalt nog steeds dat elke patiënt die zich aanmeldt moet gezien worden door een arts, houdt de spoed een slag om de arm.

Opvolging

De huisartsenwachtposten en de naburige spoeddiensten plannen een jaarlijks overleg waar de samenwerking zal besproken en geëvalueerd worden. Moeilijkheden met regulatie en triage worden besproken in aanwezigheid van externe partners, in casu het 1733-systeem.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.