Drie syndicaten keuren unaniem ‘investeringsplan’ goed voor ziekteverzekering: 27,6 miljard

Het Riziv-Verzekeringscomité keurde de begroting gezondheidszorg goed. De Bvas (Philippe Devos) het Kartel ASGB/GBO/MoDes (Reinier Hueting) en AADM (Roel Van Giel) onderschrijven het volgens hen positieve voorstellenpakket dat blijk zou geven van een innoverende benadering van het gezondheidsbudget. Ze dringen aan op investeringen en een verhoging van de groeinorm.

Volgens een nota die Le Soir te pakken kreeg, bedraagt het vooropgestelde budget van ziekenfondsen en zorgverleners dan 27,6 miljard. Om dat cijfer te bereiken, gaan ze uit van de begrotingsdoelstelling voor 2019 (26,518 miljard euro). Daarbij komen de verwachte overschrijding van de spilindex, de indexering van de erelonen en de wettelijke groeinorm van 1,5%. In totaal 27,6 miljard, terwijl de technische ramingen van het Riziv flirten met 27,9 miljard.

Door ervoor te kiezen om daar met 300 miljoen onder te blijven, benadrukt het Verzekeringscomité "dat het kiest voor een constructieve dialoog".

De artsensyndicaten onderschrijven dus voorstellen zoals het verhogen van de wettelijk vastgelegde groeinorm en de evolutie naar een geneeskunde die de noden van de patiënt globaal identificeert en de behandeling ervan multidisciplinair en gecoördineerde plant.

Daarnaast wijzen ze erop dat de actuele en voorlopige verdeling van de mogelijke marge voor nieuwe initiatieven niet gunstig is voor de artsen, van wie de uitgaven een geringe stijging hebben vertoond in vergelijking met andere sectoren. Ze zijn dan ook tevreden dat in het voorstel is vastgesteld dat de inspanningen van de meeste actoren in de gezondheidszorg om binnen de begrotingsdoelstelling te blijven, “vandaag teniet gedaan worden door de overschrijding in de sector van de farmaceutische specialiteiten.”

Ze vragen om een methodologie te ontwikkelen die een transversale reflectie mogelijk maakt en de drie syndicaten zullen hieraan actief deelnemen.

Met dit begrotingsvoorstel is de begroting niet alleen in evenwicht, maar blijft er ook 101 miljoen euro ruimte voor dringende, nieuwe initiatieven.

Ziekenfondsen, zorgverleners en zorginstellingen blijven pessimistisch

Ondanks dit positieve resultaat beseffen de ziekenfondsen, de zorgverleners en de zorginstellingen dat dit bedrag onvoldoende is om alle noden in te vullen. Het Federaal Planbureau rekende eerder uit dat het budget gezondheidszorg jaarlijks met 2,5% moet stijgen om aan de gewijzigde behoeften te beantwoorden. Tegen 2024 zal de kloof tussen de groeinorm van 1,5% en de evolutie in de zorgnoden zelfs 2 miljard  bedragen.

Dat laat zich steeds meer voelen. Patiënten betalen alsmaar vaker ereloonsupplementen, belangrijke medische zorg wordt niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald en de financiële situatie van de ziekenhuizen is slecht.

Het is nu afwachten of de Algemene Raad van het Riziv, die op 21 oktober samenkomt, het voorstel goedkeurt dan wel wijzigt of afkeurt. Dan pas worden meer details bekend over de begroting zelf.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.