"De stok achter de deur van Ben Weyts" (VAV)

Het Vlaams Artsenverbond duidt nog even hoe de heisa ontstond nadat minister Weyts (N-VA) over de tweede functie van de Vlaamse Planningscommissie, het bepalen van de Vlaamse zorgnoden. De klemtoon op die tweede functie is eerder strategisch van aard.

In de tekst van het regeerakkoord (p. 42), becommentarieerd door minister Ben Weyts, wordt aan de Vlaamse Planningscommissie een tweede bevoegdheid toegekend (nvdr: naast die van de subquota): het bepalen van de Vlaamse zorgnoden. “Op basis van deze adviezen zal het aantal studenten dat toegelaten wordt tot de opleiding arts en tandarts worden bepaald en niet langer enkel op basis van het federale advies dat Vlaanderen al twintig jaar als enige opvolgt", zegt het Vlaams Artsenverbond (VAV).

Stok achter de deur

Daarop volgt nog een belangrijke kanttekening: "Dit citaat wordt evenwel voorafgegaan door een ander statement: “Wat de artsenquota betreft zijn we als Vlaamse gemeenschap inzake de Rizivnummers afhankelijk van de federale regering. We blijven als Vlaanderen eisen dat er een correcte verdeling van de Rizivnummers is tussen de gemeenschappen en er een aflossing komt van het in het verleden door de Franse Gemeenschap opgebouwde overtal.”

Die tweede functie van de Vlaamse Planningscommissie wordt dus gelezen als een stok achter de deur bij blijvend niet naleven van de artsenquota door de Frans Gemeenschap nu reeds meer dan twintig jaar.

Die bezorgdheid van de Vlaamse regering is niet onterecht, licht het VAV toe. En het verduidelijkt nog even wat ook al in uw vakblad verscheen: "Op 26 april 2016 adviseerde de Federale Planningscommissie Medisch Aanbod om het tot op dat ogenblik geldend quotum 60 N/40 F om te buigen naar 56,5 N/43,5 F op basis van wetenschappelijk betwistbare parameters."

"Na hevig protest werd dat quotum door minister Maggie De Block hersteld op 23 september 2016 naar 60 N/40 F. Alleen reeds om die reden is de oprichting van een Vlaamse Planningscommissie vereist."

"Een andere reden om een Vlaamse Planningscommissie op te richten is dat dit een noodzakelijk instrument is voor de toekomstige autonome Vlaamse gezondheidszorg, een doelstelling van het VAV, geformuleerd in de Missietekst van het VAV (Periodiek 2017/1, p. 6-8)."

"Vanzelfsprekend zal de Vlaamse regering er op moeten toezien dat de Vlaamse studenten in die overgangsperiode behoed worden voor rechtsonzekerheid."

Het VAV houdt volgend weekend zijn traditioneel congres. Meer info in onze agenda.

> Lees ook:

 groen-licht-voor-artsenquota-2022-weer-60-40

riziv-nummers-van-peel-ziet-munitie-in-nieuw-rapport-planningscommissie

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.