Samenwerking verankeren tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra tijdens de tweede golf

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen raken ook weer bewoners van woonzorgcentra besmet. Tijdens de eerste golf bleek dat bij een uitbraak in een woonzorgcentrum een goede samenwerking met een ziekenhuis belangrijk is. De overheid consolideert dat afsprakenkader en roept ziekenhuizen en woonzorgcentra op nu werk te maken van een update van hun onderlinge samenwerking.

Basis voor de samenwerking is de oriëntatienota van het Comité Hospital & Transport Surge Capacity uit de eerste golf die werd goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Die somt de verschillende vormen van ondersteuning op die de ziekenhuizen kunnen bieden aan de woonzorgcentra. De basisprincipes blijven ook nu van toepassing:

  • Ziekenhuizen en woonzorgcentra maken lokaal afspraken, vertrekkend van de specifieke situatie en noden. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden per ziekenhuisnetwerk.
  • Ziekenhuizen ondersteunen via het aanbieden van expertise: infectiepreventie, noodplanning, geriatrische en palliatieve zorg, klinische farmacie, cohortzorg.
  • In de mate van het mogelijke bieden ziekenhuizen personeelsversterking.
  • Ziekenhuizen ondersteunen op het vlak van materiaal en producten, bv. zuurstofconcentratoren, en infrastructuur.
  • Ziekenhuizen en woonzorgcentra werken samen voor de testing van bewoners en personeel van de woonzorgcentra.
  • Verder bevestigt het Comité Hospital & Transport Surge Capacity dat bewoners van woonzorgcentra – mits het respecteren van de wensen uitgedrukt in de vroegtijdige zorgplanning – altijd kunnen worden opgenomen in het ziekenhuis en ziekenhuiszorg krijgen zolang als nodig. Wanneer bewoners uit het ziekenhuis worden ontslagen, gebeurt de terugkeer na onderling overleg tussen ziekenhuis en woonzorgcentrum. 

De overheid roept alle ziekenhuizen en woonzorgcentra op om – in het licht van de tweede golf – lokaal actiegerichte afspraken te maken. 

Tegen uiterlijk 21 augustus moet elk WZC een covid-19-draaiboek klaar hebben.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.