ASGB: geef ons praktijkassistenten en verpleegkundigen voor contactopsporing

De huisarts moet als spilfiguur in de eerste lijn en als vertrouwenspersoon van de patiënt een sleutelrol hebben bij contactopsporing. die opdracht kan hij of zij er In de huidige omstandigheden evenwel onmogelijk bij nemen. Hiervoor moet de huisarts een beroep doen op praktijkassistenten, verpleegkundigen, die nauw samenwerken in of met de huisartsenpraktijk -of huisartsenkring. Het ASGB vraagt overleg met Wouter Beke.

Eerstelijnsgezondheidswerkers zijn het best geplaatst om patiënten, wanneer ze besmet zijn met het COVID-19 virus, te informeren over hun gezondheidsprobleem, de opvolging en behandeling ervan, én hen te overtuigen om de personen met wie ze zijn omgegaan in risicovolle omstandigheden (duur en plaats van het contact) te verwittigen.

De huisarts, als spilfiguur in die eerste lijn en als vertrouwenspersoon van de patiënt, moet hierbij een sleutelrol hebben. Hij zou ook bij de ‘bevoegde’ instanties  de besmettingen kunnen melden die dan op basis van de meegedeelde informatie de besmette risicopersonen kunnen contacteren en verder investigeren.
In de huidige omstandigheden kunnen de huisartsen deze opdracht er met de beste wil echter onmogelijk bij nemen. Hiervoor moeten zij kunnen beroep doen op praktijkassistenten, verpleegkundigen, die nauw samenwerken in of met de huisartsenpraktijk -of huisartsenkring. Zij staan dichter bij de patiënten en zijn wellicht beter geplaatst dan een anonieme telefonist om hen te doen inzien dat het inlichten van personen met wie ze recent zijn omgegaan, levensbelangrijk is.

Praktijk uitbouwen
Jammer genoeg ontbreekt momenteel de nodige ondersteuning en organisatie op huisartsniveau om dit op een veilige en effectieve manier in de eerste lijn en door huisartsen te laten uitvoeren.
Voor het ASGB is het dus hoog tijd om werk te maken van een uitbouw van de huisartspraktijk die verder gaat dan alleen maar de administratieve ondersteuning. Niet alleen om deze en volgende uitbraken te managen maar ook om de preventieve taken in de eerste lijn performanter uit te werken.
De huidige middelen hadden allicht efficiënter kunnen worden ingezet.
Het ASGB vraagt hierover spoedig overleg met minister Beke.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.