10 voorstellen Groen: minder administratie, meer toegankelijkheid, einde wachtlijsten…

Goede, betaalbare zorg voor iedereen is een van de hoofdthema’s van Groen. Op de gezondheid van mensen bespaar je niet, heet het. Maanden moeten wachten op een psycholoog wanneer je donkere gedachten hebt? Je leven lang werken en toch amper een rusthuis kunnen betalen? Een tandartsbezoek overslaan uit schrik voor de rekening? Dat is niet menselijk, vindt de partij. In de aanloop naar de verkiezingen onthullen de partijen hun programma's. Het woord is hierbij dus aan de Nederlandstalige Groenen.

Een bekend vertrekpunt van Groen is dat onze planeet bescherming verdient: dat staat gelijk met onze gezondheid en onze toekomst beschermen. Want enkel op een gezonde planeet leven gezonde mensen. De link met de economie is niet ver weg: zorgen voor een gezonde economie waarin we materiaal hergebruiken, met betaalbare, groene energie van bij ons ligt in het verlengde van die stelling. Bij dat pakket hoort tevens beter en goedkoper openbaar vervoer en meer gezonde natuur. 

“Groen, dat is eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt. Want mensen die het moeilijkst rondkomen, voelen de klimaatcrisis het hardst. We maken de ecologische keuze de goedkoopste en gemakkelijkste, en doen de grote vervuilers betalen. Er zijn zo veel innovatieve oplossingen. Enkel met samenwerking, durf en daadkracht voeren we ze ook echt uit”, argumenteert de partij.

Voor Groen is goede, betaalbare zorg een basisrecht. Je moet snel hulp kunnen krijgen, of je nu fysiek of mentaal worstelt. Elk kind heeft recht op goede opvang en ook wanneer je ouder wordt, moet je kunnen rekenen op warme en betaalbare zorg. Mensen verdienen tijd en middelen om te zorgen, voor zichzelf en voor een ander.

De overheid moet dus investeren in de zorg. De federale groeinorm voor het budget van de gezondheidszorg is daarvoor essentieel. Op Vlaams niveau ontbreekt zo'n norm, en de gevolgen daarvan zijn een crisis in de kinderopvang, in de ouderenzorg, in de jeugdhulp en de zorg voor personen met een handicap. 

Meer geld alleen volstaat evenwel niet.: “We willen de zorg ook anders organiseren, en dichter bij mensen thuis. We zorgen dat dokters en andere zorgverleners minder tijd aan administratie moeten besteden, zodat ze meer tijd hebben voor mensen. We investeren in preventie, zodat mensen gezond zijn én blijven. We geven mensen ook meer tijd om voor elkaar te zorgen, en ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers die zorgen voor anderen.

1 - Voldoende geld voor de zorg.

"In Vlaanderen voeren we een jaarlijkse groeinorm in voor het welzijnsbudget, zoals die federaal al voor de gezondheidszorg bestaat. Als meer mensen zorg nodig hebben, moeten er ook meer middelen zijn."

2 - Een einde maken aan de wachtlijsten.

“Dat kan onder meer voor de zorgbudgetten voor personen met een handicap, in de jeugdhulp en in de centra voor geestelijke gezondheidszorg.” Specifiek voor die CGG’s: “We werken de wachtlijsten weg. Wie nood heeft aan gespecialiseerde hulp, moet die snel kunnen vinden.”

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de specifieke zorg voor transpersonen. Wachtlijsten werkt Groen ook daar weg. “We voorzien voldoende terugbetaalde psychosociale begeleiding. Medisch noodzakelijke ingrepen tijdens de transitie worden gratis.”

3 - Dubbel zoveel investeren in preventie. 

"Het preventiebudget wordt onder andere gebruikt voor vaccinatie, preventie van verslaving en preventieve gezondheidsscreenings. Wat het drugsbeleid betreft: een ketenaanpak van drugscriminaliteit, met zowel aandacht voor preventie en zorg als voor repressie. “We zorgen ook voor meer gespecialiseerde magistraten.”"

Onnodige publieke uitgaven kun je volgens Groen terugdringen door sterker in te zetten op preventie. “De middelen voor gezondheidspreventie trekken we daarom geleidelijk op tot 5% van de gezondheidsuitgaven.”

4 - Meer personeel aantrekken in de zorgsector.

“Met betere statuten, werkbaar werk, betere verloning, meer leerkansen en een betere taakverdeling, op basis van vaardigheden in plaats van enkel het diploma.”

5 - Iedereen moet terechtkunnen bij de huisarts of specialist wanneer dat nodig is. 

We laten genoeg mensen afstuderen als huisarts en in specialisaties waar tekorten zijn. We maken vergoedingen gelijker voor verschillende specialisaties en zorgen voor aanvaardbare werktijden voor artsen in opleiding. In de stad én op het platteland moeten basisdiensten - zoals een bankautomaat, bushalte of huisarts - én gezelligheid - zoals een café, zwembad of cinema - op een steenworp te vinden zijn.

6 - Zorg betaalbaar maken voor iedereen. 

“Dat doen we door enkel remgeld aan te rekenen bij een bezoek aan de dokter en de verhoogde tegemoetkoming automatisch toe te kennen.”

7 - Meer wijkgezondheidscentra en medische huizen.

“Daar moet je artsen en andere zorgverleners kunnen raadplegen zonder te moeten betalen. dat iedereen terecht kan bij de huisarts of specialist wanneer dat nodig is. We laten genoeg mensen afstuderen als huisarts en in specialisaties waar tekorten zijn. We maken vergoedingen gelijker voor verschillende specialisaties en zorgen voor aanvaardbare werktijden voor artsen in opleiding.”

8 - Iedereen krijgt de juiste zorg krijgt op het juiste moment.

“Dat door meer samenwerking tussen zorgverleners in de buurt, zoals huisartsen, tandartsen, apothekers, maatschappelijk werkers, verzorgenden en psychologen.”

9 - Het mantelzorgverlof uitbreiden en hervormen.

“Zodat je zo lang als nodig kan zorgen voor iemand. We geven mensen ook meer tijd om voor elkaar te zorgen, en ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers die zorgen voor anderen. Ouderen verdienen een plek in het midden van onze samenleving. Velen van hen nemen dagelijks een onmisbare rol op, met vrijwilligerswerk, zorg voor kinderen en kleinkinderen, mantelzorg of andere engagementen.”

10 - Overmatig gebruik van geneesmiddelen bestrijden.

“In de eerste plaats van antibiotica, antidepressiva, slaap- en kalmeermiddelen."

> 10 voorstellen Vooruit: New Deal verder uitbouwen, geen villageneeskunde, supplementen uitfaseren

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.