10 PTB-PVDA-voorstellen: einde quota, één minister van Volksgezondheid, 100 gezondheidsdistricten...

In de aanloop naar de verkiezingen onthullen de partijen hun programma's, met name op het gebied van gezondheid. Hier geven we het woord aan de PTB-PVDA, die 10 voorstellen presenteert op het vlak van gezondheid.

Centraal in deze campagne staat voor de Belgische Arbeiderspartij dat gezondheid een grondrecht is: "We verhogen de groeinorm voor gezondheidszorg naar 3,5%, zoals voorgesteld door het Planbureau. Iedereen moet toegang hebben tot kwaliteitsvolle zorg, zonder lange wachttijden en zonder exorbitante ziekenhuisrekeningen te moeten betalen. We willen de macht van Big Pharma breken en het uitkeringsstelsel, dat te veel onnodige onderzoeken en procedures aanmoedigt, afschaffen."

1 - Het werk van verpleegkundigen verbeteren 
"We verviervoudigen het Wittejassenfonds om tegen 2030 15.000 extra verpleegkundigen aan te werven. We maken het beroep aantrekkelijker door de salarissen te verhogen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. We leggen een limiet op van acht patiënten per verpleegkundige in ziekenhuizen."

2 - Einde aan quota 
"We hebben meer huisartsen nodig, maar ook specialisten zoals dermatologen en psychiaters. Daarom schaffen we het restrictieve quotasysteem af."

3 - Veralgemening van de derdebetalersregeling 
"We veralgemeniseren de derdebetalersregeling en schaffen het remgeld af. Alle eerstelijnszorg, te beginnen bij de tandarts en de kinesitherapeut, moet voor iedereen toegankelijk zijn tegen een betaalbare prijs. We breiden ook het derdebetalerssysteem uit naar deze disciplines. Tegen 2030 willen we dat één Belg op de vier ingeschreven is in het forfaitaire wijkgezondheidscentrum-model."

4 - Geen geneeskunde met twee snelheden in onze ziekenhuizen
"We schaffen de extra kosten voor eenpersoonskamers af: geen onaangename verrassingen meer op de factuur na een ziekenhuisopname.  Alle artsen zullen de afgesproken tarieven toepassen. We betalen alle specialisten een aantrekkelijk vast inkomen, zoals dat ook het geval is voor hoogleraren. We maken een einde aan fee-for-service betaling. Dat systeem, dat onnodige zorgverlening in de hand werkt, is geldverspilling. We kiezen voor een gezonde publieke financiering van de gezondheidszorg. Ziekenhuiskosten worden vergoed door het zorgverzekeringsstelsel, niet door particuliere verzekeraars."

5 - Eén minister van Volksgezondheid, 100 gezondheidsdistricten voor effectieve basiszorg. 
"Elk gezondheidsdistrict levert zorg voor 100.000 inwoners en zorgt ervoor dat alle basisdisciplines in voldoende mate vertegenwoordigd zijn en dat ze samenwerken."

6 - Stop sluiting lokale ziekenhuizen
"Basisziekenhuiszorg, zoals voor bevallingen of dagchirurgie, moet voor iedereen toegankelijk zijn. Meer gespecialiseerde zorg wordt gecentraliseerd in een beperkt aantal grote ziekenhuizen per provincie. We leggen de basis voor een ander model van ziekenhuisfinanciering, via lokale districten. We versterken de rol van ziekenfondsen en vakbonden. De deelname van patiënten- en personeelsvertegenwoordigers is essentieel voor de ontwikkeling van lokale gezondheidsdistricten."

7 - Geneesmiddelen zijn geen luxe
"We brengen de prijs van onze geneesmiddelen naar een redelijk niveau. Daarvoor gebruiken we de IMA-calculator voor eerlijke prijzen. We eisen dat farmaceutische bedrijven stoppen met geheime prijsonderhandelingen. We pakken geneesmiddelentekorten aan. We ondernemen actie tegen farmaceutische bedrijven die stoppen met de productie van een geneesmiddel of het niet in voldoende hoeveelheden leveren."

8 - Geestelijke gezondheid, een prioriteit
"Werkgerelateerde psychische aandoeningen zoals burn-out worden erkend als beroepsziekten. Voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen richten we ons op het uitbreiden van het gebruik van mobiele teams, zowel voor crisismanagement als voor follow-up en chronische zorg."

9 - Voorkomen is beter dan genezen
"We willen in elke gemeente een preventiecentrum. We beperken reclame voor ongezonde producten."

10 - Verslaving is een ziekte, beleid gericht op zorg
"We vergroten de capaciteit van opvangcentra voor drugs-, alcohol- en andere verslaafden. Naar het voorbeeld van Portugal verplichten we gebruikers die op heterdaad betrapt worden om voor een "ontmoedigingscommissie drugsmisbruik" te verschijnen, die hen zal doorverwijzen naar de juiste hulpdiensten. Voor cannabis is legalisatie en regulering de beste optie, maar dan wel onder publieke controle en met strenge regels voor productie en verkoop. We verbieden reclame, verkoop aan minderjarigen en verkoop in alcoholwinkels. We staan het gebruik van medicinale cannabis toe op doktersvoorschrift. We verhogen de minimumleeftijd voor gokken naar 21 jaar en passen een online goklimiet van €200 per week toe op alle goksites."

> 10 PS-voorstellen: vrije toegang voor huisartsen en de strijd tegen privépraktijken van specialisten

> 10 voorstellen van Les Engagés: herziening van de nomenclatuur, netwerken en preventie

> 10 voorstellen van Ecolo: relatie huisarts-specialist, preventie, geneesmiddelen, enz.

> 10 voorstellen van DéFI: artsenregister, toegankelijkheid van de zorg, extra honoraria, enz.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.