Bedragen afronden? Het surrealisme is alive and kicking (J. de Toeuf)

Vanaf 1 december 2019 dient u het totaalbedrag in uw praktijk af te ronden. De administraties die in goed geordende silo's werken, solferen u daarvoor een handleiding op volgens een bewonderenswaardige administratieve logica. Zadelen ze u daardoor op met complicaties in uw dagelijkse werk? Het zal hen worst wezen.

U bent op de hoogte gebracht van de verplichting om vanaf 1 december 2019 het totale te betalen bedrag af te ronden bij een eventuele contante betaling. Voor betalingen met een debet/kredietkaart in fysieke aanwezigheid van uw patiënt en uzelf kunt u ervoor kiezen om af te ronden, maar dit moet voor alle betalingen gelden, en niet geval per geval. Hoewel de "afgeronde" operatie het gebruik van de 'rosse muntjes' - die blijkbaar te duur zijn om te produceren - te elimineren, moet u zich ervan bewust zijn dat de munten van 1 en 2 cent van kracht blijven en dat u het gebruik ervan door uw patiënten niet kunt weigeren. Die laatsten kunnen dus nog tot op 1 cent nauwkeurig blijven betalen via de zogenaamde afronding.

De documenten met uitleg zijn beschikbaar op de websites van het Riziv en de FOD Financiën. Let op: er kunnen zich meerdere situaties voordoen waar het basisbedrag en het afrondingsbedrag gelijktijdig moeten worden vermeld, hetzij op het bewijs van geleverde zorg, hetzij op het betalingsbewijs. 

Affiche

Bovendien moet u als u betalingen afrondt met een debet-/kredietkaart in uw praktijk een affiche ophangen waarop staat dat "het totale te betalen bedrag altijd wordt afgerond" - dit is niet verplicht als u alleen contante betalingen afrondt. De administratie is niet zo ver gegaan om te preciseren of de plaats waar u deze nieuwe affiche moet aanbrengen, afhangt van uw diploma, accreditatie, status als (niet)geregistreerde arts, ...

De administraties die in goed geordende silo's werken, hebben hun handleidingen echter opgesteld volgens een bewonderenswaardige administratieve logica. Het laat hen koud welke complicaties ze veroorzaken voor het dagelijkse werk van de zorgverleners.

De post hoc-coördinatie in een gezamenlijke Riziv-FOD Financiënmededeling toont de absurditeit van de regels aan. De FOD Financiën staat borg voor de precieze betaling van de belasting: dat is het geval door het afgeronde bedrag te vermelden. Het Riziv ziet geen onverenigbaarheid tussen afronding naar boven en naleving van de conventieregels.

Waarom dan de dubbele vermelding? Om de patiënt te informeren, die, zoals iedereen weet, zijn rekening uitvlooit tot op de eurocent na?

Daarvoor al dat gerommel: een of twee cent min of meer, en in ruil daarvoor een dubbele bedragnotering, een MAFmelding, en een extra affiche op een ogenblik dat we overschakelen naar het digitale tijdperk....... 

Heb ik iets gemist?

> Lees ook: bedragen-naar-boven-afronden-administratief-cadeautje-van-het-riziv

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.