Bedragen afronden: administratief 'cadeautje' van het Riziv

Kent u nog het only-onceprincipe, dat focuste op één enkelvoudige registratie om u een administratief walhalla te bezorgen? We weten niet in hoeverre het intussen echt van kracht is, maar met de invoering van het afrondingsprincipe verveelvuldigt het Riziv ongetwijfeld uw administratieve overlast. Een schot in de roos vanwege de bureaucraten.

Op 1 december 2019 zullen zorgverleners, net als alle andere 'ondernemers' bedragen verplicht afronden als hun patiënten contant betalen. Doel is om het gebruik van de kleine stukken van 1 en 2 cent, waarvan de aanmaak duur is, stapsgewijs af te bouwen. Zorgverleners moeten zich ook daaraan houden, of ze nu geconventioneerd zijn of niet, beklemtoont het Riziv. Nieuwe bekommernissen dus om mee rekening te houden!

"U bent dus aan deze afrondingsverplichting onderworpen naast andere verplichtingen (naleven van tarieven, maximumprijzen, enz.)", aldus het Riziv, maar u moet dat wel doen volgens de regeltjes. Een voorbeeldtabel moet alles duidelijk maken. 

Verplicht

Bij contante betalingen is afronding dus verplicht. De afronding (die in geen geval meer dan 2 cent mag bedragen) vindt plaats op het totaalbedrag, geeft het Riziv aan, "of op het deel van het bedrag dat contant wordt betaald in geval van een "gemengde betaling" (bijvoorbeeld in contanten en per kaart)".

Een totaal eindigend op 1, 2, 6 of 7 cent wordt verlaagd tot het dichtstbijzijnde laagste veelvoud van 5 cent, een totaal eindigend op 3, 4, 8 of 9 cent wordt verhoogd tot het dichtstbijzijnde hoogste veelvoud van 5 cent. Dus 12,92 euro wordt 12,90 euro ; 12,97 euro wordt 12,95; 12,98 euro wordt 13,00 euro.

Mogelijk, onder voorwaarden

Er bestaat geen verplichting, maar wel de mogelijkheid om bij gebruik van andere betaalmiddelen (bancontact, kredietkaart, smartphonebankieren...) de betaling af te ronden in het bijzijn van zowel de professional (of zijn secretariaat) als de patiënt. Als een arts beslist om zijn gewoonten te standaardiseren en de afronding toe te passen op andere betalingsmethoden dan contant geld, moet hij dit melden aan zijn patiënten: hij moet zichtbaar de vermelding "Het totale te betalen bedrag is altijd afgerond" aanbrengen in zijn werkruimte.

Verboden

De afronding is wel verboden voor betalingen per papieren of elektronische overschrijving die na de interventie worden verricht, aangezien dan niet is voldaan aan de eis van fysieke aanwezigheid.

Het Riziv heeft een webpagina klaar met de nodige informatie om vanaf december binnen de lijntjes te blijven kleuren, met enkele concrete voorbeelden. De meest nieuwsgierigen kunnen zich ook onderdompelen in een gedetailleerde omzendbrief (11 pagina's (!)).

Deze frivole afrondingsbeperking zal artsen waarschijnlijk niet inspireren: de nieuwigheid heeft gevolgen voor deel 'ontvangsten' van uw administratie. "In overeenstemming met de FOD Financiën" - aldus het Riziv - zal het noodzakelijk zijn om zowel het daadwerkelijk ontvangen bedrag na afronding als het bedrag voor afronding (tussen haakjes) te specificeren... Kafka, I presume?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.