"Hét syndicaat van de overheid" (dr. Michel De Munck)

We lezen dat Domus Medica bij monde van AADM de voorstellen van de budgetten voor 2023 goedkeurt. Wat keurt ze goed?

"Goedkeuring van budgetten voor kinesist en tandarts."
"Goedkeuring van budget van zgn 10 miljoen voor haio’s en aso’s: het gaat echter om 5 miljoen …"
"Goedkeuring van New Deal die niet min niet meer de verkettering en verdelging van de solo-huisartsen inhoudt door de minister Frank Vandenbroucke."
"Goedkeuring van maatregelen enkel en alleen ten gunste van geconventioneerde artsen." "AADM discrimineert een belangrijk deel van de huisartsen en miskent feitelijk het recht op zelfde financiële incentives voor goede praktijkvoering aan niet-geconventioneerde huisartsen.
AADM koppelt conventiestatus van artsen aan kwaliteit van de geleverde geneeskunde."

"AADM keurt de indexatie voor 2023 goed en vergeet actief de verloren koopkracht door inflatie van 11,3% van het huidige jaar 2022 te compenseren."

Negatieve spiraal
"AADM is duidelijk géén syndicaat voor huisartsen, en staat helemaal niet voor goede gezondheidszorg waar ze pleiten voor te staan. De negatieve spiraal van het laatste decennium in de gezondheidszorg komt niet toevallig overeen met hun deelname in de overlegorganen. Toekomstvisies die zich realiseren in deals met de overheid waarin vb. solo-artsen verketterd worden naar de uitgang van de gezondheidszorg hebben alleen maar gezorgd voor lange wachttijden nu ook in de huisartsenij, voor verdwijnen van een unieke vertrouwensrelatie tussen patiënt en huisarts, voor een beschikbaarheid van de huisartsen bijna enkel nog secundair aan de aanwezigheid van een secretaresse en telefonist, voor een golf van verschuiving van noodzakelijke zorg naar de onpersoonlijke en verre maar dure wachtposten en dit tot groot ongenoegen van de patiënten."

Slaafse onderwerping

AADM is een syndicaat voor de overheid omdat het enkel bestaat bij gratie van die overheid. De voorwaarden om in de overlegstructuren te mogen zetelen werden eertijds obscuur ingevuld en toegelaten door de overheid. De betaalcheque was het wisselgeld voor slaafse onderwerping onder het mom van promotie van kwaliteitsgeneeskunde."

"De jaarlijkse conventie wordt misbruikt als wederkerend groot boerenbedrog. Immers 40% van de zgn. goedkeurende stemmen komt voort uit de passieve goedkeuring van artsen die niets met de werkvoorwaarden uit de conventie te maken hebben naast die stemmen van de huisartsen werkzaam in de wijkgezondheidscentra die niet negatief mogen stemmen!"

"Die kwaliteitsgeneeskunde verdampt langzaam maar zeker in vele ondoorgrondelijke dure structuren die enkel dienen voor narcistisch promotie van een wereldvreemd zogenaamd syndicaat van ‘de huisarts’ welke uit de hand van de overheid eet."

"De evolutie naar staatsgeneeskunde met lange wachtrijen in kille geneeskunde is onvermijdbaar geworden. Spijtig…"

Dr. Michel De Munck, ex-huisarts

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Jan VANSCHOENBEEK

  07 oktober 2022

  de serene en genuanceerde reactie van de voorzitter van DM is meer toekomstgericht dan deze gekende tirade en verdachtmakingen. Luister eens naar wat jonge collega's aan verwachtingen hebben over ons beroep, en welke steun ze daarbij verwachten. De solo-arts zal altijd zijn plaats kunnen vinden, een medewerkende partner is een zeldzaamheid geworden. Maar ondersteuning is voor alle praktijkvormen een absolute noodzaak.

 • Jacques BERGEZ

  07 oktober 2022

  Gelukkig durven nog mensen de waarheid spreken.

 • René GORS

  06 oktober 2022

  Dit is een perfecte weergave van wat er nu aan het gebeuren is. Wij hebben het de laatste jaren zo zien evolueren en het zal nog verder gaan. Een geneeskunde is dalende lijn .....

 • Stefan LERNO

  06 oktober 2022

  Juiste analyse Michel, treffend geschreven

 • Marc SCHOUTEDEN

  06 oktober 2022

  nog eens iemand die de waarheid spreekt!

 • Marc DE MEULEMEESTER

  05 oktober 2022

  Wij zijn staats ambtenaren geworden zonder al de sociale voordelen en het riante pensioen van al die mensen die werken in overheids dienst : 1 staats- en wurg- greep !