Waarom AADM voor gezondheidszorgbudget 2023 stemde

Op het Verzekeringscomité werd gisteren het begrotingsvoorstel besproken en goedgekeurd. U kreeg al een korte reactie van Roel Van Giel (AADM). Hier volgen meer details met als hoofdtoon dat AADM haar verantwoordelijkheid nam in deze moeilijke budgettaire tijden.

"De afgelopen drie jaar werd de maatschappij kort na elkaar met meerdere crisissen geconfronteerd. Ook toont het rapport van het Monitoringscomité dat het overheidstekort op de federale begroting oploopt tot 4% van het bruto binnenlands product (of zowat 23 miljard euro). In deze context was het een grote uitdaging om een toekomstgerichte begroting op te maken met een draagvlak onder de zorgverleners en verzekeringsinstellingen", heet het.

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “De afgelopen drie jaar botste ons zorgsysteem op zijn limieten. Er staan ons gigantische uitdagingen te wachten waarop we een antwoord moeten vinden. Om deze reden moeten we blijven investeren en hervormen. Het begrotingsvoorstel 2023 van het Verzekeringscomité is hierin een eerste stap.”

"AADM nam gisteren haar dubbele verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger effectief op."

Ten eerste heeft het Verzekeringscomité een rol om vanuit het algemeen gezondheidszorgbelang te handelen. AADM is tevreden met een aantal voorstellen enerzijds voor andere zorgverleners zoals de kinesitherapie, tandzorg en anderzijds over de zorgtoegankelijkheid voor de patiënt:

  • Herwaardering van de kinesitherapeutische zorg voor 25 miljoen euro.
  • Voor tandzorg is er een extra budget van ongeveer 5,5 miljoen euro: mond- en tandzorg: uitbreiding leeftijd codes kinderen (zonder remgeld) tot de 19de verjaardag; uitbreiding leeftijd tot 60ste verjaardag voor paradontaal onderzoek; afschaffing van de leeftijdsgrens voor het jaarlijkse mondonderzoek.
  • Tussenkomst in het interhospitaal vervoer voor 6,4 miljoen euro.

Ten tweede verdedigt AADM de belangen van de sector van de (huis)artsen. Om deze reden zijn we tevreden dat er in 2023 uit de groeimarge effectief budget is voorzien voor de artsen voor belangrijke projecten:

  • Een budget van 10 miljoen euro voor het verbeteren van het sociaal statuut van haio’s en aso’s.
  • Een extra budget van ongeveer 6,4 miljoen euro voor somatische zorg in psychiatrische ziekenhuizen. Daarnaast wordt de New Deal specifiek genoemd in het begrotingsvoorstel.
  • Een derde belangrijk element voor goedkeuring is een extra structureel budget van 100 miljoen euro voor geconventioneerde zorgverleners. Het Verzekeringscomité zal hiervoor verder maatregelen uitwerken in 2023. Het extra budget is bedoeld voor de ondersteuning van de praktijken en hun werkingskosten. In tegenstelling tot de andere artsensyndicaten is AADM wel tevreden dat dit budget gaat naar de geconventioneerde zorgverleners, onder meer om de zorgwekkende deconventionering in sommige disciplines (bv. beeldvorming) voor de patiënt tegen te gaan. Maatregelen die collega’s kunnen overtuigen om zich te blijven conventioneren of terug te conventioneren en zo bij te dragen aan een toegankelijke, kwalitatieve en solidaire gezondheidszorg, is voor AADM een heel belangrijk principe.

Dr. Dieter Vercammen, voorzitter Artsenbelang: “Met alle uitdagingen en werven die lopen, staan we voor een uitdagend jaar. Dit kan enkel maar slagen als actoren (artsen, ziekenhuisbeheerders, overheid, andere zorgverleners, sociale partners en patiëntenverenigingen) in alle vertrouwen en met een open blik op de toekomst het fundamentele debat willen aangaan.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.