Meer zorgverleners zien meerwaarde van eHealth (Nivel)

Meer zorgverleners kijken positief aan tegen de mogelijkheden van eHealth. Dat blijkt uit de jaarlijkse E-healthmonitor van het Nederlandse RIVM, Nivel en het National eHealth Living Lab (NeLL). 

Het gebruik van digitale middelen nam in 2022 toe in Nederland. Zo steeg het aantal zorgverleners dat gebruikmaakt van beeldbellen van 55% in 2021 naar 58% in 2022. Verder nam het aantal huisartspraktijken dat patiëntportalen aanbiedt toe van 79% naar 88%. Dit zijn websites of apps waarin patiënten onder andere hun medische gegevens kunnen inzien en bepaalde zaken zelf kunnen regelen, bijvoorbeeld het aanvragen van een herhaalrecept. Verder gebruikten verpleegkundigen vaker digitale technieken om de veiligheid van de patiënt te bewaken, zoals een digitale controle op het gebruik van medicijnen. Dit steeg het afgelopen jaar met 11% naar 49%.

Digitale zorg nog geen vanzelfsprekendheid
Verdiepend onderzoek is uitgevoerd om de cijfers vanuit de E-healthmonitor goed te begrijpen. Hoewel zorgverleners vaker digitale middelen inzetten, is digitale zorg nog geen vanzelfsprekend onderdeel van de reguliere zorg. Dat blijkt uit interviews met bestuurders, zorgverleners en patiënten over hoe digitale zorg beter ingepast kan worden in zorgprocessen. 

Meer zorg vanuit huis
Binnen de darmkankerzorg zien de geïnterviewden mogelijkheden om de zorg met behulp van digitale middelen patiëntgerichter, efficiënter en flexibeler te maken. Een aandachtspunt daarbij is dat sommige groepen, zoals ouderen of anderstaligen, digitale middelen minder makkelijk gebruiken. Verder liggen de mogelijkheden voor de darmkankerzorg vooral in de ‘hybride zorg’. Daarbij kunnen patiënten verschillende zaken vanuit huis doornemen, voorbereiden of meten. Zo kan een intakegesprek in het ziekenhuis, als voorbereiding op een kijkonderzoek, vervangen worden door een digitale afspraak.

Redenen om hulp te zoeken
Aanvullend werd verdiepend onderzoek gedaan naar de factoren die maken dat mensen hulp en ondersteuning zoeken bij het gebruik van digitale zorg, vooral bij ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische positie. De respondenten gaven aan dat er verschillende redenen zijn waarom zij digitale zorg willen gebruiken en daarvoor hulp zoeken. De drie belangrijkste zijn: voorbereid zijn op de toekomst, zelfredzaam zijn, en digitale zorg willen kúnnen gebruiken omdat ze er in de zorg mee te maken hebben gekregen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.