Gezondheidsgegevens: Orde der Artsen stelt minister Vandenbroucke in gebreke

De Nationale Raad van de Orde der Artsen heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in gebreke gesteld. Hij kreeg een brief van de Orde waarin verschillende inbreuken op de Europese wetgeving worden opgesomd met betrekking tot de beveiliging van gezondheidsgegevens in bepaalde ziekenhuizen die niet wordt gegarandeerd door het bedrijf 3M. Dat maakt de krant Le Soir bekend.

In maart 2021 bleek dat de transfer van gezondheidsgegevens van verscheidene ziekenhuizen zou niet voldoen aan alle essentiële waarborgen in de GDPR.  

De contracten die werden gesloten tussen 3M en de ziekenhuizen werden beschouwd als in strijd met de garanties van de GDPR met onder meer gegevens die in Rusland werden verwerkt.

Het advies van de Orde dat Le Soir kon inkijken is heel duidelijk: “Deze contracten lijken onvoldoende bescherming te bieden voor de transfer en verwerking van identificeerbare persoonlijke gezondheidsgegevens: ze worden op grote schaal doorgegeven aan een derde partij zonder adequate contractuele regelingen voor de verwerking, toegang en transfer naar derde landen (Verenigde Staten en Rusland) ”.

En verder in de brief aan de minister: "Wij nodigen u uit om het bedrijf 3M een rectificatie van de huidige situatie op te leggen, aangezien het basiscontract met 3M destijds werd gesloten door de minister van Volksgezondheid" . 

Maar advocaat Jean-Marc Van Gyseghem, die enkele maanden geleden een conformiteitsanalyse van de 3M-contracten uitvoerde, stelt in de krant dat niets de minister in dit stadium verplicht om in te grijpen. “Maar er is een duidelijk standpunt van de Orde. Mensen die gegevens blijven uitwisselen met 3M zijn dus niet immuun voor berisping. Bovendien zijn artsen door die brief op de hoogte van het probleem waarvan ze misschien niet wisten dat het bestond. Dat kan er op zijn beurt toe leiden dat de medische raden het probleem aankaarten bij de directie."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.