Btw-vrijstelling en therapeutisch doel: prangende vragen beantwoord

Omdat de nieuwe wetgeving rond btw-vrijstelling van sommige medische beroepsbeoefenaars en/of handelingen vele vragen oproept, stelde Financiën een omzendbrief op met daarin de meest gestelde vragen en antwoorden (FAQ's). We lichten er enkele uit.

Allereerst geldt het basisprincipe dat het therapeutisch doel bepaalt of een handeling van btw kan worden vrijgesteld. Alleen diensten met een therapeutisch doel zijn vrij van btw.

Als u de hoofdhandeling uitvoert, is het ook aan u om in eer en geweten te oordelen of een medische behandeling een therapeutisch doel dient. Dat de medische beroepsbeoefenaar onder leiding en toezicht staat van een andere medische beroepsbeoefenaar, doet hier niet ter zake.

FAQ's

1 - Een arts onderzoekt een patiënt in opdracht van een verzekeringsmaatschappij (vb. om de lichamelijke schade vast te stellen naar aanleiding van een ongeval of in het kader van een verzekering gewaarborgd inkomen). De arts ontvangt een ereloon en een onkostenvergoeding. Zijn deze vergoedingen vrijgesteld van btw?

Neen. De diensten van de arts worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij op basis van overeengekomen tarieven. Het onderzoek dat de arts voert heeft geen therapeutisch doel. Hetzelfde geldt voor de bijkomende vergoeding die de arts ontvangt (vb. als verplaatsingskost).

2 - Om een verzekering te sluiten (vb. levensverzekering) kan de kandidaat verzekerde verplicht worden een medisch acceptatieproces te doorlopen (vb. invullen medische vragenlijst, ondergaan medisch onderzoek, testen).  De resultaten van het onderzoek worden aan de verzekeringsinstelling, die de kosten (grotendeels) ten laste neemt, gerapporteerd. Wie is de medecontractant van de medische beroepsbeoefenaar?

Wanneer de behandelende medische beroepsbeoefenaar gevraagd wordt documenten in te vullen met het oog op het sluiten van een verzekeringscontract handelt hij in opdracht van zijn patiënt en niet van de verzekeringsmaatschappij. Bijgevolg wordt de patiënt aangemerkt als medecontractant.

3 - Wordt een arts die voorzitter is van de medische raad van een ziekenhuis vrijgesteld voor diensten verstrekt in de context van zijn opdracht?

Ja. Omdat de voorzitter van de medische raad wordt gekozen uit de in het ziekenhuis actieve artsen en de medische raad een bij wet opgelegd orgaan van een ziekenhuis vormt met impact op de medische activiteit, wordt aangenomen dat zijn diensten als voorzitter in een ruimere context een therapeutisch doel nastreven en aldus vrijgesteld blijven van btw.

4 - Wordt euthanasie aangemerkt als een medische behandeling met therapeutisch doel?

Ja. Euthanasie betreft een medische handeling en heeft, net zoals palliatieve zorg, tot doel het lijden van de patiënt te verhelpen. Euthanasie is een medische handeling met een therapeutisch doel.

5 - Heeft het vaststellen van het overlijden van een persoon door een arts een therapeutisch doel?

Ja.

6 - Heeft de schouwing van een lichaam voor crematie een therapeutisch doel?

Neen. Een (uitwendige) lijkschouwing door een arts heeft geen therapeutisch doel.

7 - Heeft een sportmedisch onderzoek van een persoon door een arts een therapeutisch doel?

Ja. Hierbij is het van geen belang of het onderzoek wordt opgelegd door de sportclub of door de sporter op eigen initiatief wordt aangevraagd. Het onderzoek in opdracht van een verzekeringsmaatschappij of specifiek met het oog op het bekomen van een verzekering wordt evenwel niet beoogd.

8 - Is een bloedafname in het kader van een alcoholcontrole door de politie vrijgesteld van btw?

Neen.

9 - Heeft het opstellen van een omstandig geneeskundig verslag in de context van een gedwongen opname een therapeutisch doel?

Ja.

10 - Wordt het nemen van een mammografie op voorschrift van een plastisch chirurg in het kader van een borstvergroting of -verkleining om esthetische redenen aangemerkt als een therapeutische handeling?

Neen. Dit onderzoek maakt deel uit van de belaste esthetische ingreep.

De FAQ kan u hier terugvinden.

> BTW-vrijstelling handelingen zonder therapeutisch doel ingeperkt

> "Arts bepaalt wat therapeutisch is" (Bvas)

> Ziekenhuizen ontsnappen niet aan ruimere btw-plicht

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Romaric CROES

    21 september 2022

    Niet akkoord met onderstaande (nr 10). Zo wordt zorgvuldig medisch handelen met een preventief karakter, als zonder therapeutisch doel afgevoerd. Preventie heeft een therapeutisch doel: het voorkomt meer therapie. Zodoende is de afname van een uitstrijkje bij een dame (voor baarmoederhalskankerscreening) buiten de indicatieperiode, ook een handeling zonder therapeutisch doel, en dus niet vrijgesteld.

    10 - Wordt het nemen van een mammografie op voorschrift van een plastisch chirurg in het kader van een borstvergroting of -verkleining om esthetische redenen aangemerkt als een therapeutische handeling?

    Neen. Dit onderzoek maakt deel uit van de belaste esthetische ingreep.