Btw-vrijstelling therapeutisch doel: arts bepaalt wat therapeutisch is (Bvas)

De btw-vrijstelling voor medische zorg geldt vanaf 2022 alleen nog voor ingrepen of behandelingen met een therapeutisch doel. Bvas kon naar eigen zeggen een radicale omwenteling van de btw-reglementering voorkomen. Het is de arts die beslist of een behandeling therapeutisch is of niet.

De Kamer zette op 1 juli het licht op groen voor een aanpassing van de btw-procedure voor medische zorg. De huidige vrijstelling van btw wordt vanaf 1 januari 2022 opgeheven voor ingrepen en behandelingen “zonder therapeutisch doel”.

In een brief aan premier De Croo en toenmalig minister van Sociale Zaken De Block (*) drong Bvas in september 2020 aan dat het wetsontwerp duidelijk zou vastleggen dat het de arts is, en bv. niet de inspecteur van financiën, die beslist of de medische verzorging al dan niet een therapeutisch doel heeft.

Administratie

Bvas pleitte daarnaast voor een zo ruim mogelijke invulling van het begrip ‘therapeutisch doel’ zodat niet alleen medische maar ook administratieve en ondersteunende handelingen die nodig zijn om de kwaliteit van zorg te garanderen onder de btw-vrijstelling blijven vallen. Hetzelfde geldt voor prestaties inzake coördinatie en opleiding en allerhande wachtvergoedingen.

"Bvas kon bekomen dat de vergoedingen van artsen-diensthoofden, ziekenhuishygiënisten en hoofdgeneesheren worden vrijgesteld. De vrijstellingsregel geldt overigens voor alle 'nauw met ziekenhuisverpleging en medische verzorging samenhangende handelingen verricht door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria', heet het.

CRA's en kringverantwoordelijken

"Buiten de ziekenhuissector gaat het bv. om de vergoeding van de coördinerende en raadgevende artsen (CRA) in de woonzorgcentra, vergoedingen van huisartsen- kringverantwoordelijken en vergoedingen voor de praktijkopleiding van huisartsen en van specialisten."

"Bvas biedt zijn kennis en steun aan bij de redactie van de omzendbrief waarin de fiscus de toepassing van de nieuwe btw-procedure nader zal omschrijven", aldus nog Bvas-voorzitter dr. Philippe Devos.

> BTW op komst bij tandarts en kinesitherapeut


 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.