Vandeurzen zet Gentse ziekenhuisnetwerken on hold (correctie)

Voorlopig wil de minister meer klaarheid voor de 'stabiliteit' van de netwerken die voldoende moeten matchen met zijn eerstelijnszones in de context van een regionaal zorgstrategisch plan.  Eerst was gezegd dat ook Antwerpen (Helix) niet goedgekeurd was om te starten, maar dat klopt niet. Daar moet men wel als aandachtspunt de mogelijke overlap in acht nemen tussen de verschillende netwerken.

Alle kandidaturen van de Vlaamse netwerken voor de opmaak van een regionaal zorgstrategisch plan konden rekenen op de goedkeuring van de minister, behalve dus die in Gent. De 'organische groei' van die netwerken spoort blijkbaar niet helemaal met de zorgstrategische plannen van minister Vandeurzen. Er zouden ook juridische bezwaren zijn, alleen... die bezwaren zijn slechts gebaseerd op een ontwerptekst die nog niet is goedgekeurd.

Het zal er nu op aankomen om de minister te overtuigen van de 'stabiliteit' van die netwerken in verhouding tot de eerstelijnszones. In Gent bestrijken het netwerk E17 en dat van het UZ een aantal gemeenschappelijke eerstelijnszones en lijkt de positie van het AZ Oudenaarde een witte vlek als het erop aakomt om de voorwaarde van een aaneensluitend geografisch gebied na te komen. 

De problemen werden eerder al aangekaart op een studiedag van Zorgnet-Icuro, maar mits de nodige creativiteit leken ze oplosbaar. Voorlopig niet voldoende dus voor de minister.

Maar in Gent geeft men naar verluidt de moed zeker niet op en hoopt men op een constructieve dialoog om uit deze patstelling te geraken.

> Lees ook: helix-antwerpen-en-netwerk-gent-van-geforceerde-naar-ongedwongen-samenwerking

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.