UZ Gent grijpt verzelfstandiging aan voor sterkere netwerkpositie

Vanaf begin dit jaar werd het UZ Gent deel van UGent. Dat volgens het Vlaams regeerakkoord. De Vlaamse overheid droeg de gronden en de gebouwen van het UZ Gent over aan UGent. Het UZ Gent krijgt meer armslag voor netwerking met het AZ Lokeren, AZ Nikolaas, Jan Palfijn Gent en AZ Sint-Lucas Gent.

Sinds nieuwjaar werd de universiteit eigenaar van de gebouwen en gronden waarop het UZ Gent vandaag zijn ziekenhuisactiviteit uitoefent. "Zo kan het UZ Gent genieten van VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", luidt het. Daarvan bleef het voordien inderdaad verstoken, een niet te verwaarlozen financiële handicap.

Afgevaardigd bestuurder Prof. dr. Eric Mortier verwoordt het zo over de situatie in het verleden: “Het ministerie van Onderwijs probeerde ons wel te helpen, maar onze behoeften waren disproportioneel: voor één operatiekwartier kun je vijf scholen bouwen (…) nu komen we in aanmerking voor financieringsstromen waarmee we hoognodige vernieuwingsprojecten kunnen realiseren.”

Scheiding en bruggen

Het decreet dat de verzelfstandiging omvat, waarborgt verder een maximale scheiding tussen ziekenhuis en universiteit. Bij de universiteit was eerder onrust te merken over de nieuwe structuur omdat men niet zeker was dat alle schulden (en personeelslasten) van het UZ uit het verleden wel voldoende gedekt zouden worden. Overigens zag de Vlaamse regering zich al verplicht om tussen te komen met subsidies van in totaal 12 miljoen om de site asbestvrij te maken. En de vraag is of dat zal volstaan. De oudste gebouwen van het ziekenhuis dateren dan ook al van 1937.

Wat het onderzoek en de opleiding betreft, proberen beide instellingen dan weer zoveel mogelijk bruggen te slaan. Dat geldt ook voor bruggen met de omringende ziekenhuizen. Eric Mortier: “We voeren gesprekken met AZ Nikolaas, AZ Lokeren, AZ Sint-Lucas en AZ Jan Palfijn. Onze inbedding in de universiteit is voor dat netwerk een duidelijke meerwaarde. We zouden samen kunnen bouwen aan een clinical research center. Met een potentiële populatie van 600.000 mensen, een sterke geneeskundefaculteit en al die andere disciplines die data helpen verwerken, wordt zo’n centrum een zeer aantrekkelijke partner voor geneesmiddelenonderzoek.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.