Thuis‑
hospitalisatie, 
een win-winsituatie!

De economische noden verbonden aan de financieringsmodaliteiten voor gezondheidszorg hebben een impact gehad op de verkorting van ziekenhuisverblijven. Dankzij de vooruitgang op het gebied van medische zorgen kunnen bepaalde patiënten bij sommige indicaties nu worden verzorgd buiten de muren van het ziekenhuis, maar met behoud van een sterke verankering in het ziekenhuis. Dit is het concept thuishospitalisatie of TH, dat dus meer dan ooit van toepassing is.

OPAT (Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy) is sterk ontwikkeld in de Verenigde Staten, maar ook in sommige Europese landen zoals Frankrijk en Engeland (in 2014 was thuishospitalisatie in Frankrijk goed voor 4,4 miljoen dagen). In maart 2017 selecteerde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block 12 van de 27 ingediende proefprojecten voor thuishospitalisatie (TH). Ze hebben betrekking op antibiotische therapie en de behandeling van kanker thuis.

De eerste resultaten van een effectiviteitsanalyse van het proefproject H-OPAT, uitgevoerd door het UZ Leuven, zijn ondertussen gepubliceerd. Ze tonen aan hoezeer met dit soort projecten een doeltreffende behandeling kan worden aangeboden. Bovendien verbetert TH de levenskwaliteit van de patiënt en kan worden bespaard in het moeilijke evenwicht dat gezondheidszorg kan zijn.

Overzicht van het antibiotherapieproject bij de patiënt thuis aan het UZ Leuven
Het UZ Leuven lanceerde in januari 2017 een H-OPAT-project. De antibiotica worden bereid en toegediend door een thuisverpleegkundige. Dit project wordt ondersteund door een multidisciplinair team van zorgverleners die zijn betrokken bij ziekenhuishygiëne, infectiologie, microbiologie en klinische farmacie.

Om kwaliteitsvolle zorgen te kunnen verstrekken, werd een brede waaier aan procedures en informatiefiches opgesteld, zowel voor de zorgverleners als voor de patiënten.

Het UZ Leuven besloot naargelang de stabiliteit van het antibioticum zo veel mogelijk te werken met continue perfusie van antibiotica met behulp van een elastomeerpomp. Dankzij deze kleine draagbare pompen zijn de patiënten volledig mobiel en kunnen ze hun sociale of professionele activiteiten snel hervatten.

In dit project zijn bot- en gewrichtsinfecties, evenals urogenitale infecties, de belangrijkste indicaties voor thuishospitalisatie. Het zijn dus vooral de patiënten die verblijven op de afdelingen orthopedie en urologie die van TH konden genieten.

Stafylokokken en Escherichia coli zijn de frequentste schuldigen.

Temocilline en vancomycine zijn de meest voorgeschreven antibiotica.

De antibiotica werden toegediend met continue perfusie bij de helft van de patiënten.

Resultaat?
Na 17 maanden praktische ervaring (van januari 2017 tot mei 2018) kon het project positief worden geëvalueerd. Naast de merkbare tevredenheid van de patiënt, die zijn activiteiten kon hervatten en zijn levenskwaliteit verbeterd zag, werd de OPAT-therapie een succes dankzij een klinische verbetering en genezing bij de meeste van de patiënten.
Ondertussen werd voor het jaar 2017 een gedetailleerdere effectiviteitsanalyse uitgevoerd. Volgens deze analyse stemmen 806 van de 1.064 hospitalisatiedagen die in 2017 werden uitgespaard overeen met nodeloze bedden. Met andere woorden, 2,9 bedden werden vrijgemaakt voor andere patiënten.

Referenties op aanvraag. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.