"Schorsingen provinciale raden alleen oogverblindende fenomenen" (Ivo Uyttendaele)

Dr. Ivo Uyttendaele, gewezen ondervoorzitter van de nationale raad van de Orde, betwijfelt het nut van zware schorsingen van artsen door de provinciale raden wegens antivax-uitspraken. Hij vergelijkt de Belgische aanpak met de Nederlandse waar artsen enkel op de vingers getikt werden. "Zinniger was het geweest om uit te zoeken hoe het komt dat ook artsen niettegenstaande hun medische kennis anti-vaxer worden."

"Door 15 artsen zwaar te schorsen wegens antivax-uitspraken, gaven de provinciale raden gevolg aan de woorden van de Nederlandstalige ondervoorzitter van de Nationale Raad, die naar aanleiding van een uitzending van Telefacts NU onder meer verklaarde "waar dit wordt vastgesteld zullen wij deze artsen zwaar sanctioneren. Dit kunnen wij u garanderen" (De Specialist 1 februari 2021)."

"Ook in Nederland waren er 200 klachten over artsen maar de inspectie van Volksgezondheid verwees niemand naar het tuchtcollege maar verstuurde wel 50 brieven om artsen op de vingers te tikken voor het verstrekken van foute informatie over corona (RTL nieuws van 7 januari 2022)." 

"Vermoedelijk zijn alle geschorste artsen in hoger beroep gegaan. Zonder ook maar een dossier te kennen staat het als een paal boven water vast dat de schorsingen in de grote meerderheid van gevallen sterk verminderd zullen worden. Twee jaar schorsing geeft men niet eens voor de zwaarste medische fouten in dronken toestand begaan."

"In deze casussen zal men de grootste moeite hebben om aan te tonen dat één patiënt met een normale dosis gezond verstand zich louter en alleen omwille van de beweringen van een bepaalde arts niet liet vaccineren. Beweren dat die artsen de volksgezondheid een zware klap toebrengen is even crazy als de eerdere beweringen van prominenten dat het maar een griepje zou zijn en dat mondmaskers het risico op infectie enkel zouden vermeerderen."

"Men kan er trouwens niet naast kijken dat de sterk aanbevolen vaccins van Astra Zeneca en Janssen volledig verlaten zijn en dat zwangeren nu wel best gevaccineerd worden wat aanvankelijk ontraden werd. Deze feiten die een gevolg van voortschrijdend inzicht zijn, hebben naar alle waarschijnlijkheid een grote impact gehad op de aarzelingen van angstige en onzekere mensen die door hun ingesteldheid en curriculum geen vertrouwen in de medische en farmaceutische wereld (meer) hebben."

"Finaal zullen een aantal van de geschorste artsen naar het hof van Cassatie trekken om in hun verdediging onder meer voor te staan dat de tuchtraden van de Orde geen onafhankelijke organen zijn daar zij bij het nemen van hun beslissingen onder druk werden gezet door de beloften van de Nederlandstalige ondervoorzitter van de Nationale Raad, die de buitenwereld garandeerde dat zwaar zou gesanctioneerd worden door de tuchtraden."

"Nooit eerder is het gebeurd dat de Nationale Raad,die onder meer instaat voor alle werkingskosten van de raden van beroep, zulke instructies gaf. Daarbij dient opgemerkt dat een ondervoorzitter samen met de voorzitter altijd in hoger beroep kan gaan wanneer hij het niet eens is met een beslissing van een provinciale raad."

"Hoe dan ook zijn de door de provinciale raden uitgesproken schorsingen alleen oogverblindende fenomenen daar alle ingewijden weten dat zij geen enkel effect zullen hebben op de praktijk als de gesanctioneerden de door de wet geboden mogelijkheden benutten. Minstens een jaar zal verstrijken voor Cassatie de beslissing van de raad van beroep, waarop ook maanden moet gewacht worden, behandelt zodat de betrokken artsen alle tijd hebben om de nodige maatregelen te treffen als zij hun schorsing voor hun patiënten willen verdonkeremanen: bij een vrij korte schorsing plannen zij een vakantie desnoods buiten het seizoen en bij een langere schorsing is een associatie de oplossing."

"Door voor een keiharde repressieve aanpak te kiezen maakt de Orde duidelijk dat zij van de complexe problematiek van de anti-vaxers helemaal niets begrijpt. Zinniger was het geweest om uit te zoeken hoe het komt dat ook artsen niettegenstaande hun medische kennis anti-vaxer worden. Zelfs complotdenken moet een middel zijn om te overleven als men geen andere weg meer ziet : artsen in nood schorst men niet!"

Ivo Uyttendaele,
gewezen ondervoorzitter van de Nationale Raad. 

> Orde der artsen schorst 15 artsen voor antivax-beslissingen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Yves LOUIS

  11 januari 2022

  De extreem repressieve maatregelen aangewakkerd door de Nederlandstalige ondervoorzitter van de Nationale Raad zijn onaanvaardbaar en druisen in tegen de meest elementaire rechten.

  Yves Louis

 • Lucas Kiebooms

  10 januari 2022

  Het schorsen is een zeer zware maatregel, beroepsverbod. In de gegeven omstandigheden en met de gebrekkige motivatie waar geen rekening werd gehouden met de gebrekkige werkelijkheid van de vaccins, komt dit dubbel zwaar aan. De polarisatie wordt voortdurend op de spits gedreven door demonisering. Dit vonnis is daar een uiting van met uitgesproken machtsvertoon buitensporig uitgebazuind op voorhand. Er is geen neutraliteit meer, alleen ideologie. Intussen toont de vaccinerende tunnelvisie zijn totale inefficiëntie om de verspreiding tegen te gaan en de heel gebrekkige bescherming. Nog steeds willen? of mogen? of kunnen? artsen niet "vroeg" behandelen. Preventief blijft de zaak gebrekkig. Zieken laten uitzieken zonder ze zelfs te zien en te behandelen en dan intensieve vol leggen is niet te begrijpen. Het voortschrijdend inzicht had de orde voorzichtig moeten doen zijn. Een open en eerlijk debat is al wat nodig is. De huidige aanpak hier en elders is het nahollen van een ideologie zoals we in het verleden er nog hebben gekend voor andere groepen, nu voor de gedemoniseerde antivaxers.

 • Dirk Van Renterghem

  10 januari 2022

  Eufemiserend, natuurlijk...

 • Dirk Van Renterghem

  10 januari 2022

  Het gaat in veel gevallen niet om "anti-vax uitspraken", maar om verkeerde adviezen aan patienten, medische handelingen dus die niet in overeenstemming zijn met de stand van de wetenschap en die patienten kansen ontnemen.
  Uytendaele hanteert een eufeminiserende term om zich in "de markt der discussie" te zetten.
  Of de strafmaat passend is is dan een andere discussie.
  Dat "de Raden niet onafhankelijk zijn": dat kan tellen als uitspraak van een ex-topman. En noopt zeker tot bezinning.

 • Jean-Luc VANDERLINDEN

  10 januari 2022

  Dank je wel voor je wijze woorden collega Uytendale.
  Het is zeker een stap in de goede richting om de argumentatie van artsen die twijfelen aan de veiligheid, de effectiviteit en het nut van de huidige covid vaccins eens te aanhoren.
  Alleen spijtig dat u meedoet aan de polarisatie door de gedupeerde en geschorste artsen antivaxxers te noemen.
  Dr. Vanderlinden (3 maand geschorst)

 • Jozef GOBERT

  10 januari 2022

  Evenwichtig artikel. Voortschrijdend inzicht toont aan dat experten beter moeten motiveren en informeren. Niet alleen artsen maar ook leken nemen geen genoegen meer met verwarrende marsorders.
  Ik mag hopen dat de zware uitspraken ook over zware vergrijpen gaan en niet over de vele duizenden collega's die twijfel hebben bij het absolutisme van de secundaire preventiegordel van vaccins. Gezond eten, lichaamsbeweging en uitgerust blijven mag als primaire preventie toch niet veronachtzaamd worden. Dat sluit het belang van het vaccin niet uit maar wordt toch wat onderbelicht. Of is dit ook desinformatie? Ik kan u geruststellen, het werkt ook goed als preventie tegen tal van non-covid aandoeningen