"Patiënt moet scores kunnen inkijken van specialisten" (Pedro Facon)

Biedt onze gezondheidszorg value for money? Voor wie nog droomt: voetjes op de grond, betoogde topman van de FOD Volksgezondheid Pedro Facon onlangs op het CiB-congres. Hij deed nog enkele opgemerkte uitspraken. Zo gaf hij zijn mening over een Tripadvisor voor ziekenhuizen.

"We beschikken we over een performant maar geen supersysteem en de gezondheidstoestand van onze bevolking is eerder gemiddeld, geven de indicatoren aan van de Belgische gezondheidssite  ‘mijn gezondheid’ (De Oeso en andere internationale vergelijkingen zijn wat positiever, red.). “Wel koesteren onze burgers een eerder rooskleurige zelfevaluatie over hun gezondheidstoestand en -zorg”, nuanceert de topman zelf. Dat voor de value.

“Wat the money betreft: de overheidsuitgaven situeren zich als iets minder dan ‘gemiddeld’ als we vergelijken met andere landen (iets meer dan 10% van ons BNP). Maar het deel dat de patiënt uit eigen zak betaalt ‘Out of pocket’ ligt wel redelijk hoog.”

'Scores inkijken van specialisten'

Een Tripadvisor ziekenhuizen hoeft niet echt voor Pedro Facon, maar "wel moet de patiënt een aantal scores kunen zien als hij bijvoorbeeld een specialist bezoekt.” Verder blijft hij kritisch over "het wetenschappelijk onderzoek dat eindelijk gestart is over de hervorming van de nomenclatuur. Men spreekt er al 25 jaar over", maar: "dit gaat enkel over artsen terwijl we bruggen moeten slaan naar verschillende disciplines en welzijn.”

Meer over de zienswijze van Pedro Facon en zijn visie op 'onvermijdelijke besparingen' leest u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.