Open brief aan minister De Block betreffende Vitalink (dr. Paul Corty)

Het debat rond het digitale medicatieschema woedt in alle hevigheid. Na het interview van dr. Michel De Munck in onze nieuwsbrief van vorige week, richt dr. Paul Corty zich in een open brief tot minister De Block. Hij heeft bedenkingen bij de manier waarop het medicatieschema in de apotheek geoperationaliseerd wordt. Ook bij de huisapotheker plaatst hij vraagtekens. Hieronder zijn schrijven.

Mevrouw de minister,

Ik ben huisarts sinds 35 jaar. Ik ben al bijna 30 jaar enthousiast gebruiker van een performant EMD-systeem, zeer geboeid door de vooruitgang van de technologie en de kansen die dit biedt aan de geneeskunde. Het is niet mijn gewoonte lezersbrieven of open brieven te schrijven… Maar nu kon ik echt niet anders. 

Als huisarts ben ik sinds begin vorig jaar overtuigd dat het Vitalink-medicatieschema een enorme meerwaarde betekent bij patiënten met complexe problematiek. Denk maar aan diabetespatiënten die soms huisarts én cardioloog én endocrinoloog én nefroloog consulteren. De specialisten en wijzelf hebben er alle belang bij om allemaal hetzelfde, meest recente medicatieschema te kennen en te hanteren. Dit kan immers in de loop van een jaar snel veranderen (nierfunctie, intolerantie, hypotensie, conflicten tussen medicijnen, …). Ik hoor van cardiologen dat soms een belangrijk deel van een consult opgaat in uitpuzzelen van het correcte medicatieschema. 

Een functionerend Vitalink-medicatieschema zou dus voor elk van ons een godsgeschenk moeten zijn… En als het van mij afhangt, ook een verplichting bij elke patiënt met complexe problematiek: het zou heel veel fouten en misverstanden vermijden. Ikzelf ben, vanuit deze overtuiging, sinds begin vorig jaar bezig met het opstellen van Vitalink-medicatieschema’s voor die complexe patiënten.

Op de IT-dag van Domus Medica (14 oktober) woonde ik de uiteenzetting bij over ‘De huisapotheker’, geboeid door het verhaal van het Vitalink-medicatieschema. Ik was ervan overtuigd dat alles in een stroomversnelling kon komen als de apothekers deels de medicatieschema’s op zich zouden nemen. Toen de spreekster echter aangaf dat apothekers werden gestimuleerd OP WELKE MANIER DAN OOK een medicatieschema op te stellen, begon ik me serieuze vragen te stellen. Volgens haar kon dat perfect op een A4-blad, want blijkbaar was alles nog niet in orde met Vitalink…

Waar is de zin van het communiceren van een bruikbaar, digitaal Vitalink-medicatieschema als er een A4-tje wordt gebruikt? Is het concept ‘huisapotheker’ enkel ingevoerd om de apothekers snel-snel een bijkomend inkomen te laten verzamelen? In plaats van een stap vooruit, lijkt me dit een grote stap terug.

Apothekers vullen hun taak als huisapotheker in elk geval op een zeer creatieve manier in:

 • Sommige maken inderdaad A4-tjes met een medicatieschema …, en daarmee is de kous af.
 • Wat met verandering in het schema: nieuw A4-tje?
 • Hoe kennen wij het correcte schema: door een fotokopie van het A4-tje? Hoe verneemt de cardioloog/endocrinoloog het correcte schema?
 • Zal de apotheker telkens een kopie van het vodje papier met de patiënt meegeven? En vooral hopen dat deze het blad niet vergeet als hij/zij de volgende keer op consult gaat?

Maar het doel voor de apotheker is bereikt: hij/zij heeft zijn centen binnen, ook al is het rendement van zijn/haar engagement NUL. 

 • Sommige apothekers kozen voor een registratiesysteem. De apotheker-gerant die ik deze week zag, koos voor SABCO. Reden? Dit was het goedkoopste voor de eigenaar van de apotheek (hij beheert een aantal apotheken), dixit de apotheker-gerant die ik sprak. SABCO is oorspronkelijk Franstalig, zit vol fouten, kan niet communiceren met Vitalink, geeft ook constant irritatie aan de apotheker zelf omwille van de slechte functionaliteit…

Maar de eigenaar-apotheker is blij, want hij heeft zijn centen binnen via al zijn brave huisapotheker-patiënten. Is dit de bedoeling van een performant Vitalink-schema? Ligt de lat écht niet hoger dan een vodje papier of een niet-werkend communicatiesysteem? 

 • Sommige apothekers hebben wél een systeem dat kan communiceren met ons EMD en de door ons opgestelde Vitalink medicatieschema’s. Maar dan merk je dat onze schema’s bij sommigen overhoop worden gehaald en dat er misverstanden ontstaan. Wie is verantwoordelijk als door het volgen van een onduidelijk/onjuist schema problemen met een patiënt optreden?

Het ware veel logischer geweest, mevrouw de minister, een jaar te wachten om het huisapotheker-verhaal uit te rollen. De centen die dit jaar TOTAAL ZINLOOS naar de apothekers gaan, hadden kunnen gebruikt worden voor het optimaliseren en performanter maken van Vitalink.

Over een jaar (vermoed ik toch) zou het systeem feilloos kunnen uitgerold worden tot genoegen en motivatie van iedereen. Nu is er niets dan frustratie en demotivatie bij de artsen die het Vitalink-systeem gebruiken. De artsen die er niet door gefrustreerd geraken, zijn degenen die het systeem nog niet gebruiken...

Momenteel is er dus één winnaar: de apotheker-eigenaar die zijn kassa aangedikt ziet met een premie per patiënt. Who cares of het schema functioneert of niet?

Ik wil er bij u, net als mijn collega Michel De Munck, op aandringen om uw daadkracht te gebruiken om het systeem op korte termijn functioneel te maken… Zo niet kunt u het systeem on hold zetten, tot het 100% bewezen performant is en ons werk niet meer teniet doet.

Op dat moment zou u ook kunnen EISEN dat apothekers enkel kunnen registreren, als ze een gehomologeerd systeem gebruiken, en enkel dan. En excuses naar ons toe zouden ook echt niet misplaatst zijn.

Weet u, mevrouw de minister, er is zo al frustratie genoeg: tarificatiemodule die af en toe uitvalt, e-Health dat minstens een keer per week uitvalt, disfunctioneren van het registratiesysteem voor de zorgtrajecten… Er is de laatste jaren ongelooflijk veel op stapel gezet zonder de tijd te nemen om de performantie van de systemen 100% te garanderen.

Ik ben geboeid door de projecten die op stapel staan en uitgewerkt worden en geloof er sterk in… Maar ik heb ook het gevoel dat de TGV in volle vaart rijdt, alhoewel de sporen nog niet helemaal klaar zijn. Dat vraagt om accidenten.

Ik kijk geboeid en vertrouwend naar de toekomst, maar wou toch even een stuk ongerustheid ventileren. 

Paul Corty

Huisarts

 

> Lees ook:

> Het debat gaat verder op @MediSfeer:

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Anthony CORNELISSEN

  03 februari 2018

  Maggie heeft de mond vol van hoe wij de mensen moeten aanpraten hoe ze gezond moeten leven ( cfr benzo's ), maar met ons houdt ze dan toch weinig rekening, want wij moeten steeds meer doen voor hetzelfde geld. Vitalink is daar een voorbeeld van, maar vaccinnet, sumhers, facturen via e-fact en/of e-attest, controlleren hou het zit met de verzekerbaarheid op Mycarenet, dan moeten we voor de zorgtrajecten en binnenkort ook voor de GMD's massa's cijferkes gaan bijhouden, waar onze patient niet beter van wordt. Het aandeel aan administratie in de raadpleging wordt steeds groter en als je dan nog wat ouderwetse zorg en interesse in je patient wil steken, beginnen ze zeker in de wachtzaal te morren dat het allemaal al te lang duurt.
  De Block is fier dat ze ons de index heeft kunnen geven, maar jaar na jaar zien we steeds minder patienten per uur, hetzij op huisbezoeken ( vooral ) als op de raadplegingen. Eigenlijk gaan we er elk jaar op achteruit, of we moeten harder en langer werken voor het zelf. Lang leve de bureaucratie.
  En als het niet e-health is dat plat ligt, dan zijn het wel onze softwareproviders. Laatst lag Windoc cloud zomaar eens even 3 dagen plat; als dat binnenkort gebeurt moeten we onze deur sluiten, want dan kunnen we niet meer voorschrijven, niet meer factureren endiensmeer. Onze softwareleveranciers kunnen duidelijk het opbod van Maggie niet meer volgen. Ik ben eens curieus hoe lang het gaat duren eer het e-attest beschikbaar is; vandaag 4/2/18 in alle geval nog niet.
  De druk wordt voor de oudere artsen veel te snel en te hoog opgevoerd. Ik ken collega's die nog niet met de computer werken. Zijn dat dan slechte artsen?. Er zijn er al een heel pak gedreven naar het sluiten van de praktijk, omdat ze niet meer mee kunnen ( of willen ). Maggie wil de artsen ouder dan 62 ontzien. die leeftijdsgrens ligt veel te hoog. Als Maggie de oudere artsen niet allemaal wil weg jagen en voor een serieus artsentekort wil zorgen in sommige regio's zal ze het toch wat anders moeten aanpakken.
  Een mens kan je niet samenvatten in wat cijferkes en getallekes, een mens is veel meer dan dat, en veel van die dingen zijn moeilijk in woorden te vatten. Toch een pleidooi dat de oude methode nog niet zo slecht is en dat het kind niet met het badwater moet weggekapt worden.

  Dr. Cornelissen A.

 • Joëlle ROSIER

  02 februari 2018

  Analoge problemen bij de architecten : zie Knack van nr 4 van vorige week p34 en volgende . Zij ook "voelen zich in de steek gelaten door de overheid" en ook "Een systeem verplichten dat gebrekkig werkt, illustreert hoe weinig respect de overheid heeft voor het werk van architecten" en "een waar amateurisme" en "Kafkaiaanse situatie, pompen of verzuipen " . Innige deelneming.