Medicatieschema – Recht van antwoord (apr. Hilde Deneyer)

De apothekers laten hun stem horen in het debat rond het medicatieschema. Enkele dagen na haar collega Lieven Zwaenepoel, in onze nieuwsbrief van vorige week, geeft apr. Hilde Deneyer, algemeen directeur van het Vlaams Apothekersnetwerk, haar visie. Ze noemt het een recht van antwoord, omdat ze inpikt op uitspraken die recentelijk via diverse journalistieke kanalen verspreid zijn.

Wie regelmatig geneesmiddelen gebruikt, heeft het ongetwijfeld over ‘mijn apotheker’. De apotheek waar we gewoonlijk naartoe gaan, die in de buurt is of op de weg naar het werk. De huisapotheker is die officina-apotheker die chronische patiënten kiezen voor de begeleiding bij en de opvolging van hun geneesmiddelengebruik.  

De huisapotheker is een belangrijk en laagdrempelig aanspreekpunt bij gezondheidsproblemen voor burgers met een zorgnood en patiënten. Advies vragen aan een apotheker kan immers op elk moment en zonder afspraak.

De huisapotheker maakt deel uit van het zorgteam rond chronisch zieke patiënten. Samen met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, heeft de apotheker de taak patiënten te motiveren en te ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun gezondheid. Dat is belangrijk, want voor therapietrouw is het nodig dat mensen zelf inzicht hebben in hun behandeling en begrijpen waarom een gezonde levensstijl belangrijk is. In een nieuwe aanpak van de zorg voor chronisch zieken omringen zorgverleners hun patiënt door als team samen te werken, hun patiënt te ondersteunen en samen een eenduidige boodschap te brengen over zijn of haar gezondheid. De huisapotheker is het aanspreekpunt voor geneesmiddelen in dat zorgteam en staat samen met huisarts en eventueel thuisverpleegkundige in voor gegevensdeling door middel van het medicatieschema op Vitalink.

Feiten

6,5 miljoen Belgen hebben de eHealthConsent voor digitale gegevensdeling over hun gezondheid geactiveerd.

2.717 huisartsen en 2.843 apothekers gebruikten het Vitalink medicatieschema in november 2017 actief.

97% van de apotheken in België zijn aangesloten op het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) of hebben aansluiting aangevraagd.

Apothekers betalen geen bijdrage voor Vitalink. De Vlaamse overheid financiert dat digitaal platform voor digitale gegevensdeling. Leveranciers van apotheeksoftware nemen deel aan ketentesten bij Imec om aan te tonen dat hun pakket “Vitalink proof” is.

Het GFD wordt wel gefinancierd door de apothekers zelf. Ze doen dat om toegang te krijgen tot informatie over alle ambulant afgeleverde geneesmiddelen – mits geïnformeerde toestemming van de patiënt – en zo de farmaceutische zorg voor hun patiënten te verbeteren.

Vitalink is een eerstelijnskluis - gegevensdeling met huisartsen, thuisverpleegkundigen en andere zorgverstrekkers uit de eerstelijnsgezondheidszorg is mogelijk als hun software op Vitalink aansluit en “Vitalink proof” zijn.

De vergoeding voor de huisapotheker is een budgetneutrale verschuiving. Om huisapotheker te kunnen zijn, moet de apotheek aangesloten zijn op het Gedeeld Farmaceutisch Dossier en een correct, volledig en up to date medicatieschema delen met de patiënt en zijn zorgteam via Vitalink.

éénlijn.be is een project in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid, uitgevoerd door een netwerk van partners. Via informatie- en opleidingssessies, webinars, e-learning en een hulplijn worden zorgverstrekkers aangemoedigd en ondersteund, teneinde de samenwerking in de eerste lijn te bevorderen, wat zorgt voor een betere gezondheidszorg. 

Kwakkels

“Wij gebruiken een ander systeem. Dit was de goedkoopste oplossing voor de eigenaar van de apotheek… maar kan helemaal NIET gelezen worden door ‘derden’ (dus weg Vitalink schema), helemaal geen communicatie mogelijk.”
De huisapotheker laadt – zodra dat technisch mogelijk is – het medicatieschema op naar de eerstelijnskluis volgens de domicilie van den patiënt: Vitalink in Vlaanderen, BruSafe in Brussel en Intermed in Wallonië. De 3 systemen zijn kosteloos voor de apotheker (en andere zorgverstrekkers), werken volgens dezelfde standaarden en worden met elkaar verbonden door een “gateway”. Vandaag is alleen Vitalink geïmplementeerd in de meeste apotheeksoftware.

“Er is maar één winnaar […]: “de apotheker-eigenaar die zijn kassa aangedikt ziet met een premie per patiënt.
De vergoeding van apothekers voor de aflevering van terugbetaalde specialiteiten is in 2017 met 4,2% gedaald. De jaarlijkse vergoeding die een huisapotheker ontvangt is dezelfde als degene die een huisarts ontvangt voor het bijhouden van het Globaal Medisch Dossier (GMD). De middelen voor die vergoeding bestaan uit een verschuiving uit het budget voor chronische zorg en uit een verschuiving van het honorarium bij voorschriften op stofnaam dat afgeschaft wordt. De kassa van de apotheker-eigenaar kan dus hoogstens met 0,36% “aangedikt” worden in 2018.

“Het primair, dominant medicatieschema dient dat van de GMD-houdende huisarts te zijn. Dit mag niet zomaar te wijzigen zijn zonder actieve tussenkomst van die huisarts.” Het Vitalink medicatieschema geeft een beeld van de actieve medicatie van een patiënt en wordt collegiaal beheerd door zijn zorgteam. Verschillende artsen (specialisten, tandartsen, …) stellen diagnoses en schrijven geneesmiddelen voor aan een patiënt. Apothekers voeren voorschriften uit leveren geneesmiddelen zonder voorschrift af. Er is maar één medicatieschema voor elke patiënt. Het is wenselijk dat de GMD-houdende huisarts de medicamenteuze behandeling coördineert en valideert, maar het is de laatste zorgverstrekker die contact heeft met de patiënt die eindverantwoordelijke is voor afgeleverde medicatie. Dat is meestal de apotheker.

Droom

Huisapothekers en (huis)artsen engageren zich samen voor een kwaliteitsvol en actueel medicatieschema, dat kan worden gedeeld via Vitalink. De Vlaamse overheid garandeert een goedwerkende kluis en elke patiënt heeft toegang tot zijn of haar Vitalink medicatieschema via de Patient HealthViewer. Dat kan alleen maar leiden tot betere communicatie tussen elke patiënt en zijn zorgteam, meer interdisciplinaire samenwerking en een grotere kwaliteit van zorg.

Dromen over #samenwerking is geen droom meer. Het wordt elke dag een beetje meer werkelijkheid.

Hilde Deneyer, algemeen directeur Vlaams Apothekers Netwerk (VAN)

> Lees ook:

 

> Het debat gaat verder op @MediSfeer:

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.