“We zullen actie moeten ondernemen tegen het geknoei met eHealth”

“De eHealth-panne van deze morgen was de spreekwoordelijke druppel”, zegt dr. Herwig Van Pottelbergh (kennisdomein ICT, Domus Medica). “Maar eigenlijk reageer ik op een opstapeling van verschillende incidenten.” Het geknoei met eHealth zit de Halse huisarts hoog.

Hij probeerde zijn punt te maken op het symposium ‘Medische Wereld’ van 28 april, met een ongezouten commentaar over het gebrekkige functioneren van de eHealth-diensten. Minister De Block, die eveneens deel uitmaakte van het panel op ‘Medische Wereld’, pakte hem bijzonder scherp aan. Ze suggereerde dat de huisartsen zelf verantwoordelijk zijn voor het stremmen van het proces. “Collega, neem uw verantwoordelijkheid en doe er zelf iets aan”, klonk het.

“Vanuit Domus Medica krijgen we stilaan een ongelukkig gevoel bij verschillende ontwikkelingen omtrent ICT”, zegt dr. Van Pottelbergh in de namiddag van 12 juni, nadat eHealth een hele morgen uit gelegen heeft. “Dat incident is symptomatisch voor het beleid dat momenteel op langere termijn gevoerd wordt.”

“De overheid beseft niet hoe afhankelijk we geworden zijn van een goed functionerende ICT. We konden deze morgen geen therapeutische relaties meer aangaan, geen elektronische voorschriften meer maken en geen eAttest invullen. Patiënten die over een elektronisch voorschrift beschikten, konden het bij de apotheek niet meer afhalen. Deze morgen was de uitval uitzonderlijk lang en veralgemeend. Maar wekelijks worden we geconfronteerd met het ene of het andere dat niet werkt.”

Het hele incident deed dr. Van Pottelbergh terugdenken aan wat hij de tirade van de minister op ‘Medische Wereld’ noemt. “Ze heeft geen gelijk. Voor ze nieuwe diensten uitrolt, moet ze goed kijken of de basisstructuur wel op poten staat. Gezondheidszorg steunt op teamwerk en communicatie. De communicatie moet optimaal functioneren. Momenteel is dat niet zo met eHealth. De uitval van deze morgen is maar één voorbeeld.”

Neem nu de Sumehr. Die is momenteel onvolledig. Therapeutische antecedenten en de wilsbeschikking ontbreken. In november 2016 heeft een werkgroep al een nieuwe, vervolledigde Sumehr uitgeschreven. “Maar men vertikt het om die nieuwe Sumehr uit te rollen. Dat is toch ongelooflijk…”, reflecteert Herwig Van Pottelbergh.

Tweede voorbeeld: de e-communicatie met de ziekenhuizen, nog steeds in gebreke. Dr. Van Pottelbergh had ook dat aangekaart op ‘Medische Wereld’. Minister De Block ontkende: “Er zijn wél ziekenhuizen waarmee huisartsen digitaal kunnen communiceren.” Jaja, repliceert de Halse collega tijdens het gesprek met ons: “Naar het UZ Brussel kan men communiceren met eFORMS. Anders gezegd, een rigide sjabloon waarin men niet alle nodige informatie kwijt kan. Voor de rest bestaat er nauwelijks iets. We kunnen vanuit de eerste lijn niet met de tweede lijn communiceren.”

Ook de hubs blijken niet goed te werken. Ze zijn niet goed verbonden. Als men in verbinding treedt met een hub, kan men alleen de informatie raadplegen die in de hub zelf aanwezig is. En binnen een hub is de ordening van de gegevens dan nog onoverzichtelijk. Herwig Van Pottelbergh: “Als je in teamverband wil werken, wil je allicht eens gaan kijken wat een patiënt al aan onderzoeken gekregen heeft. Ik daag mevrouw De Block uit om in een hub haar weg te vinden. Het is onbegonnen werk.”

En zo zijn er een hele reeks problemen, concludeert hij. “In haar replieken schuift minister De Block haar verantwoordelijkheden weg naar de producenten en de ziekenhuizen. Dat is niet correct. Toen ik vanmorgen al die wanhopige meldingen van collega’s las, dacht ik dat we vanuit Domus Medica moeten reageren. We zullen waarschijnlijk actiemiddelen moeten zoeken, omdat de situatie aan te klagen. Zo kan het niet verder.”

Dr. Van Pottelbergh besprak ook nog het bepalen van de drempels voor de praktijkpremie, eAttest, de communicatie van de ziekenfondsen over terugbetalingen RDB en eGMD. Dat leest u allemaal in onze volgende krant.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Luc D'HOOGHE

  15 juni 2018

  Groot gelijk , Collega .
  Een volledige morgen geen mogelijkheid patiënten in te schrijven , recip-e werkte niet , miserie en dat nu reeds 2X in één maand ... en wij onze tijd verliezen en ons nerveus maken . En .. ..om het verhaaltje compleet te maken kreeg ik 2 dagen geen berichten binnen : een collega had een dossier van een patiënt electronisch doorgestuurd via Health One, blijkbaar te groot bestand, gevolg inbox bij e -Health overvol en geen andere berichten werden doorgegeven ...... Gelukkig bestaat de dienst " Eén-lijn" die het probleem kon detecteren en het bestand kon verwijderen (dus weg gegevens patiënt ) waardoor de urgente berichten wel konden binnenkomen ; tijdsverlies 1/2 uur en frustraties !!! Dank u voor de verplichting , dank u voor de compensaties . Ik sta op zes maand van mijn pensioen en kan begrijpend at zoveel colleg's van mijn leeftijd afhaken !
  Dr Luc D'Hooghe

 • Willy DE SCHEPPER

  14 juni 2018

  Als zelfs huisarts en vrijwillig ICT specialist dr. Van Pottelbergh het op zijn heupen krijgt moeten de verantwoordelijken van de ministeriele ICT dringend wakker worden uit hun langdurige winterslaap.

 • Anthony CORNELISSEN

  14 juni 2018

  Het is ondertussen al de 3de dag dat het e-attest plat ligt. Goed dat we het schrijven nog niet verleerd hebben.