Vlaanderen snijdt in huisartsensteun. En de Franstaligen?

Zullen Franstalige huisartsen in de nabije toekomst ook de riem moeten aanhalen? In Vlaanderen delen de huisartsen immers in de klappen door minder geld voor Impulseo en de kringen.

De Franstalige minister Christie Morreale (Wallonië) laat nog niet in haar kaarten kijken. Alain Maron (Brussel, Ecolo) heeft het over een status quo en 'toekomstig overleg'.

"De algemene beleidsverklaring van Brussel voorziet in een versterking van de eerste lijn van zorg. De huisarts is een belangrijke speler in de organisatie van de gezondheidszorg", luidt het. Maat blijft het bij lippendienst? "Het kabinet geeft aan dat "het budget van de zogenaamde bicommunautaire kring (FAMGB, waar vooral de Franstaligen de lakens uitdelen, red.] voor 2020 ongewijzigd is gehandhaafd" (*). "De hoofdlijnen van het eerstelijnsbeleid zijn al geschetst", zo vervolgt Maron, "in de eerstelijnszorgverordening en de beleidsverklaring." Hij kondigt aan dat "een reflectie zal plaatsvinden met de bicommunautaire kring, om de doelstellingen en missies te bespreken" in deze context.

Impulseo: 3,2 miljoen budget en dus verhoging

En hoe zit het met Impulseo? "Voor 2020 hebben we het budget voor de Impulseo-premies verhoogd van €2.840.000 van begin 2018 tot €3.200.000 voor begin 2020", aldus het kabinet Maron. "Het aantal verzoeken om praktische bijstand (receptie en telesecretariaat) is gestegen van 135 in 2017 tot 145 in 2018 en tot 172 in 2019. Dit komt overeen met een stijging van €420.000 in één jaar. Wat de vestigingssteun betreft, werden de regels tijdens de vorige legislatuurperiode herzien. De inwerkingtreding vond plaats op 1 januari 2020. De wijziging steunt jonge huisartsen die zich in een huisartsarmgebied vestigen, door 30.000 euro te geven in plaats van 25.000 euro. In andere gebieden wordt de premie verlaagd naar 15.000 euro."

Alain Maron waarschuwt wel dat de Impulseoregels opnieuw zullen worden doorgelicht omdat ze niet altijd doeltreffend zijn. Wat dus langs Vlaamse kant leidde tot een besparing...


(*) Volgens het kabinet Maron €415.000 in 2019, inclusief de bijdrage aan het oproepnummer voor de Brusselse wacht. De Nederlandstalige BHAK-kring hangt af van de VGC, de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

> Lees ook: Vas betreurt besparingen

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.