KCE: "Beddenoverschot zal groeien van 7.000 naar 9.300"

Het blijkt dat er vandaag in het algemeen al te veel capaciteit is in ziekenhuizen, en dat deze trend zich zal voortzetten. De grote uitzondering hierop zijn de bedden voor geriatrie en revalidatie, waaraan er nu reeds een tekort is, dat alleen maar zal toenemen. We moeten ook nog veel meer in het dagziekenhuis behandelen dan nu het geval is, zegt het KCE.

Kraamklinieken op de schop

Het KCE onderzocht ook de huidige en toekomstige behoeften voor een aantal specifieke types van zorg: de materniteiten, complexe kankerchirurgie en radiotherapie.

Voortbordurend op eerder rapporten zet het KCE nog eens in de verf dat operaties bij complexe kankers en radiotherapie zouden enkel nog mogen worden uitgevoerd in een klein aantal ziekenhuizen, met gespecialiseerde expertise, die zo voldoende ervaring kunnen opbouwen en behouden. "Hierdoor verhoogt de kans op overleving van de patiënt."

Nog een vaststelling die op zich al eerder gesuggereerd werd maar nu door het KCE wordt onderbouwd: "Er zijn daarnaast te veel kleine materniteiten die maar 1 of twee bevallingen per dag hebben." Hoezo? "Tegen 2025 kunnen we een derde van de huidige bedden in de materniteiten sluiten. De globale ziekenhuiscapaciteit vandaag is al te groot." In het kader van haar plannen voor de hervorming van het ziekenhuislandschap vroeg minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan het KCE om na te gaan hoeveel bedden we vandaag en in 2025 in de algemene ziekenhuizen (dus niet in bv. de psychiatrische ziekenhuizen) nodig hebben.

"In het algemeen zijn er vandaag al ongeveer 7.000 bedden te veel, vooral dan op de afdelingen inwendige geneeskunde, heelkunde, pediatrie en de materniteiten. Uitzondering hierop zijn de afdelingen voor geriatrie en niet-acute zorg (bv. revalidatie)."

Teveel aan bedden loopt op tot 9.300 in 2025

Verwacht wordt dat deze trend zich tegen 2025 zal doorzetten, luidt het verder. Door de vergrijzing en een geschatte bevolkingstoename met 5%, verwacht men dat het aantal ziekenhuisopnamen met bijna 12% zal stijgen. Maar omdat de opnames korter worden, en steeds vaker in dagziekenhuis gebeuren, zijn er uiteindelijk minder verpleegdagen nodig: van 12,9 miljoen in 2014 naar 12,3 miljoen in 2025. Hierdoor zal het teveel aan bedden oplopen tot ongeveer 9.300 in 2025.

De cijfers komen in de buurt van het eerder door diverse partijen gesuggereerde beddenoverschot van 10.000.

Meer details leest u in het KCE-rapport.

 

> Uw mening geven? Reageren? Het debat gaat verder op @specialistkrant en @MediSfeer.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.