Huisarts niet laten bedelen voor honorarium bij medische huizen

Een wijkgezondheidscentrum moet het honorarium betalen als de ingeschreven patiënt een arts buiten het WGC consulteert. Nu is dat niet vanzelfsprekend.

Verscheidene huisartsen signaleren de Bvas dat ze problemen ondervinden als ze geraadpleegd worden door patiënten die ingeschreven zijn bij een forfaitaire praktijk [ook medisch huis of wijkgezondheidscentrum (WGC) genoemd] en die recht hebben op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV). Voor RVV-patiënten is de huisarts verplicht om de regeling derde betalende toe te passen. Voor huisartsen is het in dat geval niet eenvoudig om hun honorarium uitbetaald te krijgen. Dat is onaanvaardbaar voor de Bvas.

Fluiten naar honorarium

Als gewone huisartsen tijdens de wachtdiensten ingeschreven patiënten van medische huizen verzorgen, moeten ze hun honorariumnota doorsturen naar de medische huizen. Maar in heel wat gevallen krijgen die huisartsen hun honorarium niet zomaar uitbetaald. Nog moeilijker wordt het wanneer een bij een medisch huis ingeschreven patiënt de huisarts van wacht – al dan niet bewust – niet meedeelt dat hij ingeschreven is in een WGC.

Gaat het om een patiënt die recht heeft op verhoogde terugbetaling, dan is de huisarts verplicht de derde betaler toe te passen. In dat geval zal het ziekenfonds weigeren om het honorarium van de huisarts uit te betalen omdat de patiënt is ingeschreven in een forfaitaire praktijk. De huisarts in kwestie wordt na enige tijd daarvan op de hoogte gebracht en moet dan gaan uitzoeken bij welke forfaitaire praktijk de patiënt is ingeschreven en vervolgens daar om betaling vragen. De Bvas vindt deze administratieve rompslomp onbegrijpelijk en ergerlijk. Ze kaartte het probleem aan bij het Riziv.

Het Riziv verzekerde de Bvas dat huisartsen tijdens de raadpleging via MyCareNet kunnen zien of de patiënt is aangesloten bij een medisch huis. De Bvas vraagt dat ook de naam en adres van het medisch huis wordt meegedeeld. Als er via de regeling derde betaler gewerkt wordt, moet de factuur voor het wachthonorarium naar de forfaitaire praktijk worden gestuurd en niet naar het ziekenfonds van de patiënt in kwestie. Op initiatief van de BVAS in de medicomut heeft het RIZIV aan het Nationaal Intermutualistisch College gevraagd om de naam van de forfaitaire praktijk aan de MyCarenet-informatie toe te voegen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Jan DE MAESENEER

  19 januari 2019

  Het is positief dat door de aanvullende informatie in MyCareNet, de huisarts van wacht onmiddellijk zal zien bij welk Wijkgezondheidscentrum of andere forfaitaire praktijk de patiënt is ingeschreven. Op die manier wordt onmiddellijk duidelijk naar wie de factuur moet verstuurd. Een aanvulling met het e-mail adres van deze praktijk zou het voor de huisarts van wacht nog eenvoudiger maken.

  Dank aan allen die aan deze oplossing hebben meegewerkt.

  Jan De Maeseneer, huisarts op rust

 • Nikolaas VUYLSTEKE

  07 december 2018

  Er zijn WGC die verwachten dat de wachtdoende arts het remgeld door de patiënt laat betalen, maar kan dit eigenlijk wel. Moet het WGC niet instaan voor de volledige betaling van de prestatie ? En wat zegt de regelgeving hierover ?

 • Joost STAELENS

  06 december 2018

  joost staelens
  ik hoop dat er meer en meer gereageerd wordt op de rare praktijken van een WGC.
  mensen die vertellen dat ze niet wisten dat ze daar ingeschreven zijn. ze beseffen niet
  dat ze zo ingeschreven zijn en gebonden zijn , ook voor verpleegster keuze !! ze moet hun verpleegster afzeggen.
  zij ontzien dan ook de moeite om zich uit te schrijven. en ik ga niet bedelen om mijn honorarium .waarmee zijn we toch bezig. het ik ook zo dat bij vele derde betalers het supplement niet meer gevraagd wordt omdat de mensen niet begrijpen dat ze daar niet moeten betalen en bij ons wel. waarom 2 systemen ?

 • Dirk VAN DE VELDE

  06 december 2018

  Medische huizen verdienen massa's geld door mensen in te schrijven en, eens die mensen zijn verhuisd, nog maandenlang geld te innen....
  Ander voorbeeld: in het Gentse is er alvast één school waar de internen ingeschreven worden in het WGC. Deze kinderen verblijven minimaal 4 maanden per jaar daar niet en ondertussen int het WGC de maandelijkse vergoeding. Misbruik? Oordeel zelf. Dat kind kan in eigen gemeente wel niet terecht bij een huisarts ( of die huisarts moet uitzoeken welk WGC de inschrijving heeft gedaan..). Tot slot: hebt u al eens geprobeerd een WGC te contacteren? De collega's - huisartsen zijn onbereikbaar. Alles verloopt via het secretariaat dat blijkbaar ook maar beperkt bereikbaar is.