"Geen dumpingtarieven artsen in  proefprojecten geïntegreerde zorg" (Bvas)

Momenteel worden over heel het land proefprojecten voor geïntegreerde zorg voor chronische patiënten voorbereid. Zolang er geen correcte en uniforme honorering voor de huisartsen is voorzien, maakt Bvas voorbehoud bij deze proefprojecten.

Het gaat om gevarieerde projecten gericht op een multidisciplinaire aanpak van diverse pathologieën. Bedoeling is dat ze leiden tot efficiëntiewinst door onder meer een daling van ziekenhuisopnames, een afname van geneesmiddelenverbruik, van het gebruik van spoeddiensten, en ook door een betere communicatie tussen zorgverleners.

Deze projecten vergen talrijke tijdrovende vergaderingen. Het probleem is dat elk project afzonderlijk medische honoraria vastlegt per prestatie en per uur, aldus de Bvas. Met als gevolg dat identiek dezelfde prestatie verschillend gehonoreerd zal worden naargelang het project.

Vaak dumpingtarieven

"We stellen vast dat er in deze projecten voor de artsen vaak dumpingtarieven worden voorgesteld. Zo dreigt het gevaar van een uberisering van ons beroep.

Als voor deze proefprojecten geïntegreerde zorg geen nationaal geldende, correcte en uniforme tarieven worden vastgelegd, zal Bvas adviseren om de projecten te boycotten. Een uurtarief moet minimaal 4 maal het honorarium van een raadpleging (26,27 euro voor een geaccrediteerd huisarts) bedragen, verplaatsingsonkosten niet meegerekend.

Efficiëntiewinsten realiseren op de kap van de artsen en hun honoraria is voor Bvas onaanvaardbaar, besluiten voorzitter Philippe Devos en ondervoorzitters Dirk Scheveneels en Luc Herry.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.