FarmaStatus: nieuwe online applicatie over beschikbaarheid geneesmiddelen

Het FAGG lanceert FarmaStatus, de nieuwe online applicatie die informatie over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België verzamelt en publiek maakt. Actuele informatie zal patiënten, artsen, apothekers en de farmaceutische industrie helpen om de impact van onbeschikbare geneesmiddelen te beperken.
Patiënten kunnen in de applicatie opzoeken of hun geneesmiddel beschikbaar is. Ze kunnen zich registreren om per e-mail op de hoogte te blijven over de onbeschikbaarheid van een specifiek geneesmiddel. De applicatie informeert ook  over de reden van de onbeschikbaarheid en de impact ervan. Voor kritieke onbeschikbaarheden worden er extra aanbevelingen gegeven zoals alternatieven of prioritaire indicaties.

Apothekers en groothandelaars-verdelers kunnen via de applicatie rechtstreeks contact opnemen met de vergunninghouder of parallelinvoerder wanneer ze vermoeden dat een geneesmiddel onbeschikbaar is. Het FAGG volgt deze meldingen en is zo beter op de hoogte van de situatie te velde.

Vergunninghouders en parallel invoerders zijn verplicht wijzigingen over de beschikbaarheid van geneesmiddelen te melden. Dat kan nu heel eenvoudig via de applicatie. De vergunninghouder kan ook klachten of vragen van een apotheker of groothandelaar-verdeler opvolgen, beantwoorden en wanneer nodig actie ondernemen.

"Met FarmaStatus maken we info beschikbaar voor alle betrokkenen op een zeer gebruiksvriendelijke manier. Met deze moderne dienstverlening helpen we onze patiënten, gezondheidszorgbeoefenaars en farmaceutische industrie", dixit Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG. 

Gestroomlijnde communicatie

Het FAGG zorgt met deze applicatie voor een gestroomlijnde communicatie tussen de overheid en alle betrokkenen.

FarmaStatus toont informatie over alle in België vergunde geneesmiddelen die tijdelijk onbeschikbaar zijn of waarvan de commercialisatie tijdelijk of definitief werd stopgezet. Het gaat zowel om geneesmiddelen voor menselijk als voor diergeneeskundig gebruik. Wanneer geneesmiddelen terug beschikbaar zijn, wordt dit in de applicatie getoond.

Voordelen

  • Actuele informatie: FarmaStatus wordt dagelijks bijgewerkt. Informatie over wijzigingen in de beschikbaarheid van een geneesmiddel is dus maximum een dag oud. Een nieuw vergund geneesmiddel is een week na het toekennen van de vergunning zichtbaar in de applicatie.
  • Volledige informatie: de startdatum, voorziene einddatum of verlenging van de onbeschikbaarheid wordt getoond. De reden van de onbeschikbaarheid en de impact ervan worden aangegeven. Via deze applicatie kan ook de bijsluiter of SKP (Samenvatting van de Kenmerken van het Product) worden geraadpleegd. Het FAGG kan ook extra informatie meegeven zoals alternatieven of de aanbevelingen van de Task Force rond onbeschikbaarheden bij kritieke stockbreuken.
  • Gekoppeld aan andere toepassingen: FarmaStatus is gekoppeld aan de nationale geneesmiddelendatabank (SAMv2) die wordt gebruikt als gegevensbron voor tal van andere toepassingen voor artsen en apothekers zoals het elektronisch medisch voorschrift (verplicht vanaf 1 januari 2020). Bij het voorschrijven zal een arts bijvoorbeeld al kunnen zien als een geneesmiddel tijdelijk onbeschikbaar is, legt Laure Geslin, hoofd van de afdeling Goed gebruik van het FAGG uit.
  • Administratieve vereenvoudiging: momenteel gebeuren de meldingen via formulieren beschikbaar op de FAGG-website, waarna de informatie manueel wordt ingebracht in de FAGG-databank. De huidige werkwijze is voor alle betrokkenen tijdrovend. FarmaStatus stroomlijnt het hele proces.
    Gebruiksvriendelijk: om de kwaliteit van de gepubliceerde informatie te verbeteren was de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie een van de prioriteiten.

Verschillende fasen en andere maatregelen
In deze eerste fase van FarmaStatus zijn alle functies voor vergunningshouders en patiënten klaar. In een tweede fase, gepland voor begin volgend jaar, zullen ook alle functies voor apothekers en groothandelaars-verdelers werken.

Het FAGG blijft intussen werken aan oplossingen om de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen te voorkomen: extra middelen om meldingen van onbeschikbaarheden intensief op te volgen, nieuwe wetgevende initiatieven en analyses van elke onbeschikbaarheid volgens een beslissingsboom.

Aangezien het om een wereldwijd probleem gaat is er systematisch overleg en informatie-uitwisseling op Europees niveau om gemeenschappelijke oplossingen te vinden. Het is wel duidelijk dat naast de overheid alle betrokkenen zoals de farma- industrie, de groothandelaar-verdelers en gezondheidszorgbeoefenaars verder inspanningen moeten leveren om de impact van onbeschikbare geneesmiddelen voor de patiënt te beperken.

Meer informatie vindt u hier.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.