De stapjes en hapjes van de Blauwe krokodil

De actie Blauwe krokodil die huisarts Nicole Dekker en de werkgroep van project Kafka (Jong Domus en de drie artsensyndicaten) met steun van MediSfeer lanceerde, groeide uit tot een  groot succes. Maar liefst 2.286 stempels vlogen intussen de deur uit, meldt een eerste nieuwsbrief over het project Kafka. Die stempels kwamen op de bureaus van huisartsen en specialisten terecht.

Bovendien zijn de Franstalige collega’s in Wallonië en Brussel ook van plan om binnenkort mee te doen met de protestactie.  

Opmerkingen of suggesties kunt u formuleren bij  info@zinloosattest.be.

Hier volgt een stand van zaken over de strijd tegen de zinloze attesten, want al zijn de harde resultaten momenteel nog pover, achter de schermen wordt hard gewerkt. Winst wordt hier immers met kleine stapjes geboekt: in de praktijk vergt het veel tijd en energie om attesten af te schaffen of aan te passen. 

 • Ziektebriefje voor 1 dag is (beperkt) afgeschaft: in november werd de wet waarbij het ziektebriefje voor 1 dag werd afgeschaft, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het arbeidsongeschiktheidsattest van drie dagen afschaffen blijft het doel.
 • Doorbraak zou bereikt zijn in het dossier attesten medicatietoediening in crèches: door de crisis in de kinderopvang werd gevraagd om hierover nog niet te communiceren, dus nog even geduld. 
 • Medisch voorschrift voor mobiliteitshulpmiddelen vereenvoudigd: in de nieuwe versie, beschikbaar vanaf 1 januari 2023, zal bij de aanvraag van een loophulpmiddel enkel nog de artsenverklaring ondertekend moeten worden.
 • Het afwezigheidsattest wordt afgeschaft: vanaf 1 januari 2023 hoeft een arts enkel maar het klassieke doktersbriefje mee te geven aan een personeelslid uit het onderwijs. 
 • Medisch attest basket niet meer jaarlijks: Vanaf het seizoen 2022 komt ter vervanging een periodieke medische keuring: bij begin van deelname aan de sport, op 14 jaar en daarna om de vier jaar.
 • Kleine vereenvoudiging om elektronisch geneesmiddelen voor te schrijven bij Politie en Defensie: u mag vanaf nu op de achterkant van het duplicaat afprinten en hoeft deze achterkant niet te voorzien met een handtekening.

Een en ander komt uit het rapport 'Huisarts 2030' van Domus Medica, waarin nagegaan wordt hoe het beroep van huisartsen er tegen 2030 moet uitzien. Volgens het rapport zal het tekort aan huisartsen in de komende jaren alleen maar groter worden. Willen we in de toekomst nog makkelijk bij een huisarts terechtkunnen, dan moeten er ingrijpende veranderingen komen. De voorbije maanden dachten zowat 650 huisartsen mee over de toekomst van hun beroep. 

Naast het wegwerken van overbodige medische attesten, moet er een nieuwe opleiding komen voor assistenten in een huisartsenpraktijk. Ook in het weekend en op ’s nachts eerst het noodnummer 1733 bellen vooraleer patiënten naar de spoed of de huisarts te gaan, moet worden gepromoot. Tot slot moet ook een stage bij een huisarts weer verplicht worden, zegt het rapport.

> "Situatie huisartsen zal eerst nog verergeren" (Roel Van Giel)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  05 december 2022

  Als de blauwe krokodil niet in het Europees Parlement zit en/of wijn aan het (ver)b(r)ouwen is in Toscane is ze soms gepantserd te spotten in de loopgraven van Oekraïne !