Schrappen remgeld en supplementen? Bvas dringt aan op overleg over informateursnota

Via de pers verneemt de Bvas dat informateur Paul Magnette het remgeld bij huisartsen en de ereloonsupplementen in ziekenhuizen volledig wil afschaffen. De eerste maatregel vindt voorzitter Philippe Devos onverstandig, de tweede volstrekt onaanvaardbaar. Het syndicaat dringt aan op overleg met Paul Magnette.

Gisteren lekten stukken uit uit de  informateursnota van Paul Magnette voor de federale regeringsonderhandelingen. Daarin onder meer maatregelen voor de gezondheidszorg. Exit het remgeld bij huisartsen, tandartsen en eerstelijnspsychologen, en intrede van een nieuw financieringsmechanisme voor ziekenhuizen terwijl de ereloonsupplementen zouden worden afgeschaft. De Bvas noemt die maatregelen populistisch en vraagt zich ook af hoeveel ze de schatkist zullen kosten en wie daarvoor zal moeten opdraaien.

Dat hierover ook niet werd overlegd met de Bvas, is 'onbegrijpelijk'. Bvas hoopt snel een uitnodiging tot overleg te ontvangen.

700 miljoen kost zonder remgeld

"Alleen al de afschaffing van het remgeld in de eerste lijn zal ruim 700 miljoen euro kosten, berekent het syndicaat aan de hand van de Riziv permanente auditrapporten 2018) terwijl de   de drempel om naar de huisarts te gaan voor financieel zwakkere patiënten nu al louter symbolisch is. U weet wel, 1 euro remgeld voor die patiënten als ze een gmd hebben. Zonder gmd is dat 1,5 euro.

Supplementen weg = catastrofe

"Het voorstel om de ereloonsupplementen af te schaffen treft de ziekenhuizen rechtstreeks in het hart want het zou leiden tot een financiële catastrofe, aldus Bvas-voorzitter Devos die nog verwijst naar de MAHA-analyse van 9 oktober dit jaar die nogmaals de precaire financiële toestand van vele ziekenhuizen aan het licht bracht. "Ten gevolge van hun blijvende structurele onderfinanciering zijn ziekenhuizen in toenemende mate aangewezen op de ereloonsupplementen van artsen om te overleven."

"Het komt steeds vaker voor dat ziekenhuizen beslissen om de supplementen op artsenhonoraria eenzijdig te verhogen, om ze dan integraal in te pikken. Vandaag functioneren de ziekenhuizen meer met de financiële middelen die ze afhouden van de artsenhonoraria (41,2 %) dan met het budget van financiële middelen en forfaits die ze van de FOD Volksgezondheid en het Riziv ontvangen om hun werking in stand te houden (40,2 % samen)."

"Ook voor de specialisten zou een afschaffing van de ereloonsupplementen een zware streep door hun rekening zijn. Van elke 100 euro die ze in het ziekenhuis als honorarium verdienen, wordt er gemiddeld immers 40 euro afgehouden om het ziekenhuis draaiende te houden. Momenteel worden de supplementen voor een groot deel gebruikt om verpleegkundig personeel te betalen. Ze afschaffen leidt onvermijdelijk tot het verlies van banen. Geeft de informateur zich rekenschap van de situatie waarin de ziekenhuizen zich bevinden?"

Pro deo

Overigens is het misleidend om over supplementen te spreken omdat het artsenberoep vandaag nog steeds een vrij beroep is dat als zelfstandige wordt uitgeoefend, behalve in de UZ's. "Het staat artsen vrij om autonoom hun eigen honoraria te bepalen. In die zin is het misleidend om over ‘supplementen’ te spreken. Wat men historisch “supplement” is gaan noemen, is het verschil tussen het RIiziv-tarief en het honorarium dat de arts vraagt. Historisch gezien komt het Riziv-tarief dan ook overeen met wat in de advocatuur “pro deo” wordt genoemd."

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.