ASGB hamert op teleconsultatie en weekwacht wachtposten

Het behoeftenlijstje dat het ASGB alvast overmaakte aan medicomut-voorzitter Jo De Cock in de aanloop naar een akkoord zet de verderzetting van het proefproject teleconsultatie (en gebruik nomenclatuurnummer 101135 of medisch advies via telefoon) voorop, ook na de eventuele stopzetting van covidmaatregelen. Intussen kan een nieuwe regeling voort worden uitgewerkt.

Een duidelijk verschil met de Bvas is dat het ASGB blijft hameren op de weekwacht voor huisartsenwachtposten. Uiteraard heeft het WZC-drama ook zijn sporen nagelaten en de conclusies van het syndicaat van Reinier Hueting zijn dat de code ‘gelijktijdig bezoek’ niet meer verplicht gebruikt moet worden. Samen daarmee is een opwaardering nodig van een  bezoek in een WZC.

Wat het GMD betreft, vraagt het ASGB twee zaken:

- een verhoging van het GMD-forfait voor alle chronisch zieken, ongeacht de leeftijd;

- het GMD hervormen met een automatische verlenging zonder contact gedurende 2 jaar, een aloude eis.

Overigens is het principe van automatische verlenging ook aangewezen in het voortraject diabetes. Tot slot is de honorering langdurige consultatie aan herwaardering toe.

Projecten

Voorstellen die nog verder uitgewerkt of voorbereid dienen te worden en die het ASGB onder de noemer ‘projecten’ rangschikt, zijn:

-       Als nieuwe diagnostische technieken in de huisartsgeneeskunde worden toegepast, zoals echografie, verdienen die een adequate honorering.

-       Een mogelijke ‘alternatieve honorering’ van de huisarts tijdens wachtdiensten bestuderen.

- de pensioenopbouw ASO en Haio is toe aan een tweede stap met een extraatje van 1.250 euro (budget: 10,5 miljoen).

- De follow-up van gebruikers van medische applicaties verdient een correcte honorering.

Los van deze punten wil het ASGB nog ijveren voor een terugbetaling van pneumokokkenvaccins.

> Lees ook: "Nood aan nieuw systeem conventies met toekomst ggz centraal" (AADM)

> Lees ook: Voor en na corona: welke lessen trekt de Bvas?

> Naar 30 euro voor raadpleging, 45 voor huisbezoek

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.