Aanslepende regeringsonderhandelingen bemoeilijken strategie Sciensano

De aanslepende regeringsonderhandelingen beginnen ook hun tol te eisen voor de herschikking (redesign) en strategie van heel wat gezondheidsinstellingen zoals Sciensano, het Riziv en de FOD Volksgezondheid. Tijd dat de mist optrekt.

Even recapituleren: op 1 juli 2016 werd op papier gezet dat acht administraties naar een geïntegreerde en vereenvoudigde structuur moesten evolueren: de FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu; het Riziv; het FAG, het KCE, het WIV, het platform eHealth, de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit en de Controledienst voor de Ziekenfondsen. Deze redesign maakt deel uit van een breder federaal programma uit het regeerakkoord van Michel I.

Inmiddels werd hier en daar nog wat aan die redesign getimmerd en zag onder meer  Sciensano het licht als fusie van het WIV (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) en Coda (Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie).

Spectaculairder nog was het denkspoor om Riziv en de FOD Volksgezondheid onder te brengen in dezelfde structuur. Daar kwam inmiddels nog niet veel van in huis en er wordt nu eerder gedacht aan een soort van integratie zonder ze echt te laten samensmelten.

Grote voortrekker van die integratie/c.q. fusie is Pedro Facon die trouwens in poleposition ligt om de nieuwe instelling te leiden. Facon heeft het ideale profiel: hij komt van het Riziv, kent als voormallig kabinetschef van Maggie De Block ook de politieke wereld en is momenteel directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid. De huidige baas van het Riziv, Jo De Cock, nadert bovendien de pensioenleeftijd.

Intussen is een werkgroep opgericht om  de uitwisseling van data te verbeteren tussen FAGG, FOD, Riziv, Sciensano, KCE en Hoge Gezondheidsraad. 

Enige zenuwachtigheid bij de betrokken organisaties en hun directies is alvast logisch bij de aanslepende onzekerheid. Neem nu huidig directeur ad interim van Sciensano Myriam Sneyers. De selecties zijn aan de gang om een definitieve directeur aan te stellen, maar die kan alleen benoemd worden door de nieuwe minster van Volksgezondheid. Intussen moet de huidige directeur roeien met de riemen die ze heeft. Een beleidsplan voor Sciensano kan nog niet worden uitgerold.

Twee beleidsplannen

Meer nog: er zouden twee beleidsplannen voor Sciensano in de lade liggen. Eentje dat de strategie omvat van waar het naartoe moet met Sciensano in zijn huidige vorm en eentje bij een eventueel samengaan van Sciensano met het KCE en de Hoge Gezondheidsraad.

Ook het Riziv en de Fod Volksgezondheid zouden als effectieve leden deel gaan uitmaken van de bestuursraad van Sciensano, wat een stevige impact kan hebben op de instelling. 

Misschien moet men naar analogie met de interministeriële conferenties tussen het kluitje gezondheidsministers dat ons ingewikkelde land rijk is, ook interwetenschappelijke conferenties houden om de violen gelijk te stemmen...

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.