AADM stemt tegen KB over derdebetalersregeling

AADM heeft de finale versie van een KB over de derdebetalersregeling ontvangen. In een communiqué meldt het syndicaat vandaag dat het tegen dit KB zal stemmen, omdat de tekst te weinig rekening houdt met AADM-standpunten.

Bezwaren die worden aangehaald tegen het KB zijn:

  • het verbod tot gebruik van de derdebetalersregeling blijft in heel wat situaties behouden;

  • het voorstel tot KB gaat in tegen bepaalde afspraken in het huidige conventieakkoord Artsen-Ziekenfondsen;

    • Artikel 5.4 van het huidige conventieakkoord stelt: “Vanaf 1 juli 2015 zal ook het systeem van de sociale derdebetaler wettelijk verplicht worden voor huisartsraadplegingen van verzekerden met voorkeurregeling. De verplichting is gekoppeld aan het beschikbaar zijn van de nodige elektronische toepassingen op het terrein.

  • er is geen uniform en administratief eenvoudig systeem uitgewerkt, waardoor de administratieve overlast als gevolg van dit KB zal toenemen;

  • de verplichting tot gebruik van de derdebetalersregeling voor patiënten met een Omnio-statuut zal stigmatiserend werken en contraproductief zijn voor de toegankelijkheid van de zorg.

AADM stelt een radicale hervorming van het systeem van facturatie van geneeskundige prestaties (consultaties, huisbezoeken en technische prestaties) voor die de toegankelijkheid van de zorg drastisch moet verbeteren:

  • een veralgemeende elektronische facturatie van de geneeskundige prestaties aan het Riziv, waarbij het volledige bedrag (inclusief remgeld) onmiddellijk wordt uitbetaald aan de arts (voor geconventioneerde artsen);

  • de rechtstreekse inning van de remgelden door de verzekeringsinstellingen aan de patiënten (voor geconventioneerde artsen);

  • de afschaffing van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp.

 

Bron: communiqué AADM

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.