Reproductie- en procreatierechten zijn mensenrechten!

Dr. Sam Ward, uroloog aan de Sint-Janskliniek Brussel, is sinds januari ook lid van het uitvoerend comité van de UNESCO-leerstoel voor seksuele gezondheid en mensenrechten. Hij geeft het pleidooi mee dat de UNESCO-leerstoel zopas bekendmaakte over de vernietiging door het Amerikaanse Hooggerechtshof van het besluit Roe v. Wade uit 1973.

"Zoals bekend vernietigde het Amerikaans Hooggerechtshof daarmee het grondwettelijke recht op abortus."

"In 2018 verankerde het Mensenrechtencomité van de VN in zijn beschouwingen over artikel 6 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten over het recht op leven, het recht op abortus als een mensenrecht. Daarin staat dat staten toegang moeten verlenen tot veilige, legale en effectieve abortus om het leven en de gezondheid van de zwangere vrouw te beschermen en ook als het uitdragen van de zwangerschap haar veel leed of pijn zou berokkenen."

"De VS heeft in 1992 ook het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten geratificeerd."

"Het VN-agentschap voor seksuele en reproductieve gezondheid (UNFPA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijzen erop dat 45% van de abortussen wereldwijd,als "onveilig" worden beschouwd, waardoor abortus een van de belangrijkste doodsoorzaken voor zwangere vrouwen is."

"Het Amerikaanse Hooggerechtshof vernietigde in 1973 Roe v. Wade, dat het grondwettelijke recht op abortus garandeerde, waarbij het elke Amerikaanse staat vrijstond abortus toe te staan of te verbieden. Dertien staten hebben zogenaamde "trigger" wetten klaar om in werking te treden. De toegang tot abortus kan dus streng worden beperkt of zelfs verboden, met als enige uitzonderingen een gezondheidsrisico voor de moeder, en -slechts in enkele staten- verkrachting of incest. Deze wetten zijn gebaseerd op ideeën die niet thuishoren in de 21e eeuw. Zij gaan ervan uit dat vrouwen al hun rechten opgeven om over de toekomst van hun zwangerschap te beslissen vanaf het moment van de bevruchting. Vrouwen verliezen zo het recht op privacy voor hun reproductieve autonomie."

"De gevolgen zijn alarmerend in een land dat toch al de hoogste moedersterftecijfers van de geïndustrialiseerde wereld kent. De zwaarst getroffen bevolkingsgroepen zijn de armste klassen, waar de abortuscijfers het hoogst zijn (24 per 1.000 onder Afro-Amerikaanse vrouwen tegenover een Amerikaans gemiddelde van 12 per 1.000 in 2019) en waar een hoger percentage gekleurde vrouwen wordt aangetroffen."

"Deze golf van conservatisme zou zich in sommige staten kunnen uitstrekken tot een abortuspilverbod en informatie over abortus, voorbehoedsmiddelen en seksuele geaardheid. Ze kan ook andere verworven wetten ter discussie stellen, zoals seksuele betrekkingen tussen personen van hetzelfde geslacht of bepaalde seksuele praktijken, zelfs wanneer die consensueel zijn, of wetten over in-vitrofertilisatie."

> Biden overweegt noodtoestand volksgezondheid

"De onderwijs- en opleidingsactiviteiten, publicaties en internationale mededelingen van de UNESCO-leerstoel voor seksuele gezondheid en mensenrechten sinds de instelling ervan in 2010, slaan op de verbanden tussen seksuele gezondheid en mensenrechten en bevorderen eerbiediging van de mensenrechten als onderdeel van seksuele gezondheid en gezondheid in het algemeen."

"De UNESCO-leerstoel voor seksuele gezondheid en mensenrechten:

Herinnert eraan dat de toegang tot veilige, legale en effectieve abortus stevig verankerd is in het internationaal recht, en een prioriteit is in de empowerment van vrouwen en meisjes, en in hun vermogen om hun eigen keuzes te maken over hun lichaam en hun leven, vrij van discriminatie, geweld of dwang."

"Veroordeelt deze schendingen van de seksuele en reproductieve rechten, die de meest achtergestelden, de jongsten, de meest wanhopigen en de armsten de toegang tot zorg, gezondheid en welzijn ontzeggen, en aldus de ongelijkheid in de wereld versterken."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.