Huisartsgeneeskunde anno 2022 doorgelicht (Michel Creemers)

Dat de geneeskunde en de huisartsgeneeskunde in het bijzonder onder druk staan tegenwoordig, is een understatement. De oorzaken zijn op verschillende fora al aangehaald, becommentarieerd en druk besproken. In deze discussie zijn er niettemin een aantal aspecten die nogmaals onze aandacht verdienen, meent dr. Michel Creemers, voorzitter huisartsen ASGB.

"Minister Vandenbroucke heeft de ambitie om een New Deal te sluiten met de huisartsgeneeskunde. De Werkgroep Van den Bruel – Belche werkt in een razendsnel tempo om hierover een plan van aanpak te realiseren voor de zogenaamde derde weg."

"Dat plan is gebouwd op vijf pijlers."

"Een betere spreiding van de huisartsen is wenselijk en noodzakelijk. Wanneer we in onze praktijk in het landelijke Lint op zoek moeten naar een collega huisarts voor een vervanging, krijgen we echter geen enkele reactie. Een toename van het aantal afstuderende huisartsen zal dus het probleem voor de landelijke regio’s niet oplossen, indien diezelfde huisartsen liever in centrumsteden wensen te werken."

"Zinloze attesten afschaffen is een mooi project. De werkgroep Kafka (huisartsen) heeft er haar tanden echter al op stukgebeten… En drie afzonderlijke dagen werkverlet zonder ziekteattest in dan nog eens alleen bedrijven van meer dan 50 werknemers, is spijtig genoeg niet meer dan een doekje voor het bloeden."

"Een organisatiemodel met ondersteuning van praktijkassistentes, verpleegkundigen en in een volgende stap psychologen en diëtisten, kinesisten is een model dat zeker zal bijdragen tot een verlichting van de taken. Wie zal echter de infrastructuur daarvoor financieren? Een grote eerstelijnspraktijk vereist immers een grote investering… en tot op heden zijn het (enkel) de wijkgezondheidscentra die daarvoor centen krijgen."

"Tot slot zullen ook de huisartsen zelf moeten beseffen dat al deze maatregelen, indien ze in budgettair krappe tijden gerealiseerd kunnen worden, hen niet ontslaan van het operationele werk. De patiënten wachten nog steeds. We mogen niet evolueren van huisartsen ‘van de wieg tot het graf’ (em. Prof. Dr. Heyrman) tot huisartsen ‘van negen tot vijf’…"

Michel Creemers, voorzitter huisartsen ASGB

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Jean-Luc VANDERLINDEN

  28 november 2022

  mijns inziens zal de huisartsgeneeskunde verder onder druk komen te staan zolang onze geneeskunde de patiënt angst inboezemt in plaats van vertrouwen. Vertrouwen in het zelf-genezend vermogen. Vertrouwen in je lichaam dat je iets komt vertellen als je ziek bent. Artsen dienen de taal van het lichaam terug te begrijpen. Zo kan de arts samen met de patiënt op zoek gaan naar wat er dient te gebeuren. Zo wordt de afhankelijkheid van de patiënt doorbroken en wordt gezondheid een gedeelde verantwoordelijkheid.

 • Anthony CORNELISSEN

  28 november 2022

  Ewel Michel, dat heb je goed gezegd.
  Toch nog eens iemand die kritisch durft te zijn in deze tijd.
  Misschien nog toe te voegen dat de ramp binnen 10 à 15 jaar nog groter wordt, want zoals bekend, daar waar 1 solo-arts stopt zijn er 2 jonge artsen nodig om hem te vervangen, en dat blijkt 30% van het totaal aantal actieve artsen te zijn.
  En die medische huisjes, dat is heel mooi, maar eens onder hetzelfde dak, wordt het de wel : live and let live. Dus er zal veel gewilliger intern verwezen worden, met een explosie van de kost voor het RIZIV tot gevolg. Wordt vervolgd.