Dure gezondheidszorg: waarheid of fictie? (Wouter Van den Abeele)

Dokter Wouter Van den Abeele is het niet eens met de conclusie die zou moeten blijken uit een rapport van Eurostat: 'Belg betaalt het meest voor zijn gezondheid'. Of het bedrag te veel is, is voor discussie vatbaar. En gezondheidseconoom Lieven Annemans gaat nogal kort door de bocht met zijn conclusies, zeker als hij ook nog beweert dat de Belgische huisarts onbereikbaar is.

‘Belg betaalt het meest voor zijn gezondheid’, kopt de Standaard dd.29/11/2019. Deze conclusie zou moeten blijken uit een rapport van Eurostat. De Belg zou wat remgeld betreft aan de top staan binnen de Europese Unie.

Daaraan wordt dan meteen de conclusie gekoppeld dat het met die toegankelijkheid van onze gezondheidszorg niet zo best is gesteld, als velen ons willen doen geloven. De Belg zou gemiddeld 1.300 euro remgeld betalen, veel meer dan enkele ons omringende buurlanden.

1.300 euro is objectief gesproken geen klein bedrag. Het is een bedrag op jaarbasis. Per maand komt dat dan neer op ongeveer 108 euro. Het is het bedrag dat we gemiddeld elke maand uit eigen zak betalen voor onze gezondheid.

Is 100 euro per maand veel ? Is het niet veel ? Is het te veel ? Het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Per slot van rekening gaat het ook over onze gezondheid. En gezondheid is, mag ik aannemen, voor de gemiddelde Belg nog altijd  het hoogste goed. Iets waar we zorg voor moeten dragen, iets wat we moeten koesteren, iets waar we inspanning moeten voor leveren om ons leven aangenaam te maken. In het licht van deze beschouwingen vind ik persoonlijk dat 100 euro per maand voor een primaire behoefte geen overdreven bedrag is.

Niet correct

Zeker als we ook kijken wat er allemaal in dat bedrag begrepen zit : huisartsbezoeken, specialisten, opnames in ziekenhuizen, tot medicatie, en zelfs supplementen. In die 1.300 euro zit bovendien ook het bedrag vervat dat de hospitalisatieverzekering voor zijn rekening neemt. Iets wat in de cijfers van andere landen lang niet altijd het geval is. Dus met andere woorden, eigenlijk is deze vergelijking met andere Europese landen niet helemaal correct. En bijgevolg kunnen we hier dan ook geen betrouwbare conclusies uit trekken.

En passant worden daar dan nog de stijgende hospitalisatieverzekeringen bijgesleurd, alsook het gegeven dat ons systeem teveel focust op genezen, in plaats van op preventie, waardoor mensen op eigen houtje gezondheidsprodukten gaan kopen, die vaak duur zijn.

Annemans

In het artikel wordt dan Prof. Annemans opgevoerd, notoir gezondheidseconoom, die de cijfers van de nodige deskundige commentaar voorziet. Hij beaamt de cijfers, en zoekt de verklaring voor onze zogezegd dure geneeskunde in oorzaken die al decennia lang gekend zijn : te weinig focus op preventie, financiering ziekenhuizen, systeem van supplementen, hospitalisatieverzekeringen die de pan uitswingen, mede als gevolg van dit supplementsysteem, enz…

Vervolgens maakt men dan de redenering dat de toegankelijkheid niet is wat ze zou kunnen zijn.

Er wordt door deze econoom ook met geen woord gerept over de innovatieve ontwikkelingen in de geneeskunde, die logischerwijze leiden tot duurdere behandelingen. Ook de lage werkzaamheidsgraad van de Belgische bevolking komt niet aan bod, waardoor de financiering van onze sociale zekerheid mede op losse schroeven komt. De vergrijzing, een ander hot item, komt niet ter sprake. Hebben alle landen in het onderzoek vergelijkbare leeftijd-populatie verhoudingen?

Kortom, blijkbaar volstaat het voor hem dat we een zogezegd hoog remgeld betalen, om daaruit te concluderen dat ons systeem veel beter zou kunnen wat beschikbaarheid of toegankelijkheid betreft.

Onbereikbaar?

‘De mensen zeggen dat de huisarts onbereikbaar is’. Excuseer? De Belgische huisarts onbereikbaar? Ik nodig dhr. Annemans eens uit Europa te verkennen en te overschouwen waar mensen sneller geholpen zijn dan in ons klein Belgenlandje. Ik zal hem ook vragen om eens te kijken wat specialisten in andere Europese landen kosten voor de patient.

Dat de fundamenten afbrokkelen, dixit Annemans, is iets wat we al lang weten.

Misschien kan hij als eventueel toekomstig minister van Sociale Zaken en Gezondheidszorg de ultieme oplossing aanbieden voor ons systeem in verval ?

Dr. Wouter Van den Abeele-Huisarts-Zelzate

> Lees ook: Belg betaalt het meest voor zijn gezondheid

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="nl" dir="ltr">Wat bereikbaarheid van de VL huisarts betreft geef ik (als gepensioneerd huisarts)prof.<a href="https://twitter.com/LievenAnnemans?ref_src=twsrc%5Etfw">@LievenAnnemans</a> de raad eens met de collegae van mijn generatie te praten alvorens zo te blunderen <a href="https://twitter.com/MediSfeer?ref_src=twsrc%5Etfw">@MediSfeer</a> <a href="https://twitter.com/MediQuality?ref_src=twsrc%5Etfw">@MediQuality</a> <a href="https://twitter.com/aktweetsbe?ref_src=twsrc%5Etfw">@aktweetsbe</a> <a href="https://t.co/eW6rbLiYbu">https://t.co/eW6rbLiYbu</a></p>&mdash; rufij baeke (@rufijbaeke) <a href="https://twitter.com/rufijbaeke/status/1201421654510972928?ref_src=twsrc%5Etfw">December 2, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none"><p lang="nl" dir="ltr">Ik denk dat je veel meer bijleert door met actieve artsen te praten en vooral met patiënten. Duizenden artsen verrichten schitterend werk, maar ons solidair systeem brokkelt af door o.a. overconsumptie enerzijds en beperkte (financiële) toegang anderzijds. <a href="https://twitter.com/pascalleslagh?ref_src=twsrc%5Etfw">@pascalleslagh</a></p>&mdash; Lieven Annemans (@LievenAnnemans) <a href="https://twitter.com/LievenAnnemans/status/1202871408474361856?ref_src=twsrc%5Etfw">December 6, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  05 december 2019

  Voor 1 lakkertje van de zieke bont zonder 1 € staat er binnen de 5 minuten 1 dokteur aan Uw voordeur ! Dienen € is niet om 1 klein gesneden wit brood te kopen maar voor 1 stang sigaretten en nen bak Jupiler ! Voor dat en hun mobieltje is er geen Frank teveel !
  Met alle Chinezen maar niet met mij !

 • Jan VAN DE MOORTEL

  05 december 2019

  over Lieven Annemans,

  De professor, die vindt dat de huisarts onbereikbaar is, gaf een voordracht.Ik kwam een half uur te laat, omdat ik bij een patient moest zijn.Toen ik binnenkwam, begon de zaal(een deel ervan toch) voor mij te applaudiseren, wat ze voor idereen die te laat kwam moest doen.Ik zou zeggen, een dubieus man.